Region Örebo county Region Örebo county
Search

Dysmeli- och armprotesmottagningen Universitetssjukhuset Örebro

Dysmeli- och armprotesmottagningen vid Universitetssjukhuset Örebro tar emot barn och vuxna från hela Sverige med dysmeli. Här träffar patienten specialiserade team som består av personal från olika professioner, så kallade multidiciplinära team. Medlemmarna i teamet gör tillsammans en bedömning av de behov som patienten har.

Huvuddelen av utredningarna gäller barn men ett särskilt vuxenteam finns också för att kunna erbjuda vård och stöd under hela livet. Teamen arbetar familjecentrerat med barn och närstående och erbjuder personcentrerad vård till vuxna.

Här finns väntrum, mottagningsrum, behandlingsrum, lokaler för rehabilitering och en ortopedisk verkstad samlat. Det innebär att man som dysmelipatient oftast bara behöver åka till en plats för att få de flesta av sina behov tillgodosedda.

Phone number

019-602 17 05

Phone hours

Måndag-Fredag 08:00-11:00

Service hours

Måndag-Torsdag 08:00-16:00 - lunchstängt 12-13

Fredagar 08:00-13:45 - lunchstängt 12-13

Visiting adress

Universitetssjukhuset Örebro, entré V, Örebro,

Hitta på sjukhusområdet - USÖ

Remiss eller egen vårdbegäran krävs

Remiss

För att få komma till mottagningen behöver du först få en bedömning från exempelvis din läkare på vårdcentralen. Hen skickar sedan remissen till oss och du får en bekräftelse på att vi har tagit emot den. 

Läs mer om remiss (1177.se)

Egen vårdbegäran

Om du inte har en remiss kan du göra en egen vårdbegäran. Egen vårdbegäran gör du via vår e-tjänst. Du kan även fylla i en blankett och skicka per post. 

Läs mer om egen vårdbegäran i Region Örebro län (1177.se)

Dysmeli- och armprotescentrum

Läs mer om dysmeli och vilken hjälp och stöd som finns att få på sidan för Dysmeli- och armprotescentrum.

Anmäl dig när du kommer hit

När du kommer till oss för ditt besök kan du antingen anmäla dig i självincheckningsdisk eller i reception/kassa. För alla bokade besök ser du i din kallelse hur du ska göra.

Frågor om din behandling

Har du frågor om din medicinering eller behandling ska du kontakta din mottagning. Det kan du göra genom mottagningens e-tjänster eller genom att ringa på telefontiden. 

Observera att du inte ska mejla frågor om din behandling eftersom det handlar om känsliga och sekretessbelagda uppgifter! Genom att använda e-tjänsten Kontakta oss skyddas dina uppgifter. 

Läs mer om hur dina uppgifter skyddas och hanteras i vården (1177.se)

Din journal

I din journal dokumenterar vårdpersonalen den vård du får. Syftet är att din vård ska bli så bra och säker som möjligt. Genom att läsa din journal kan du bli mer delaktig i din vård och behandling. Din journal skyddas av sekretess.

Läs mer om din journal på 1177.se

Du kan läsa din journal och se provsvar via nätet

Genom e-tjänsten Journalen kan du läsa delar av din journal via nätet. På så sätt kan du förbereda dig inför ditt besök i vården eller i efterhand om du är osäker på vad som hände eller sades vid ditt besök. Här kan du också se provsvar.

Det finns vissa begräsningar i vad du kan se via Journalen från Region Örebro län. 

På 1177.se kan du läsa mer om vad du kan se via e-tjänsten Journalen

Journalkopia

Du kan beställa en utskriven kopia av din journal skickad hem till dig med posten. Du gör det från den vårdenhet som du har haft kontakt med: 

  • Beställa journalkopia digitalt: leta upp din vårdenhet under Vård och hälsa. Under rubriken "E-tjänster" väljer du "Beställ journalkopia" och loggar in med bank-id. 
  • Beställa journalkopia genom att skicka in denna blankett till den vårdenhet du haft kontakt med. 

De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och därefter kostar det två kronor per sida.

Regionarkivet har äldre patientjournaler som du kan beställa från dem. Vilka journaltyper detta gäller och hur du gör ser du på Regionarkivets sida.