Region Örebo county Region Örebo county
Search

Logopedmottagningen Universitetssjukhuset Örebro

På Logopedmottagningen arbetar legitimerade logopeder med att utreda, diagnostisera och behandla olika typer av svårigheter som påverkar kommunikation, röst, tal, språk, läs- och skrivförmåga och sväljning. Till oss kommer både barn och vuxna.

De flesta som besöker oss har remiss från läkare, BVC-sköterska eller elevhälsa.
För vissa bedömningar kan man också skicka in en egen vårdbegäran. För mer information om när man kan skicka egen vårdbegäran se nedan under rubriken remiss och egen vårdbegäran.

Logopedmottagningen är utbildningsklinik för logopedutbildningen vid Uppsala universitet och tar regelbundet emot logopedstudenter.

Våra patientgrupper är barn, ungdomar och vuxna med:
- Dyslexi
- Andningsproblematik (till exempel EILO)
- Rehabilitering efter kirurgi och strålbehandling vid huvud- och halscancer (munhåla, svalg, struphuvud).
- Röststörningar
- Selektiv mutism/talängslan
- Stamning
- Sväljningssvårigheter
- Tal- och språkstörning
- Talavvikelse i samband med läpp-, käk- och gomspalt (LKG)

Språklig stimulans till barn i förskoleåldern

I vår broschyr finns tips och råd kring hur ni kan stötta ert barn i hemmet i väntan på ert första logopedbesök.

Phone number

019-602 18 84

Phone hours

Tisdagar 08:00-09:30

Torsdagar 08:00-09:30

Visiting adress

Universitetssjukhuset Örebro, Entré H, hiss H3, våning 2

Postal adress

Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro

Route description

Entré H, hiss H3, våning 2
Entré

Hitta på sjukhusområdet - USÖ

Kontaktcenter hjälper dig

Behöver du hjälp med att genomföra ett ärende på 1177.se? Har frågor om faktura, betalning eller frikort? Eller att hitta kontaktuppgifter till vården?

Kontaktcenter guidar dig

Remiss och egen vårdbegäran

Du kan söka till logopedmottagningen genom remiss och i vissa fall egen vårdbegäran.

Logopedmottagningen kommer att bedöma remissen eller vårdbegäran. När remissen tas emot får både patient och den som remitterat brev med remissbekräftelse. Om remissen inte tas emot skickas brev om detta till den som skickat remissen eller vårdbegäran.

Remisskrav

Remiss krävs för dig som är under 18 år och söker för dessa besvär:

 • Dyslexi 
 • Sväljsvårigheter 
 • Tal- och språkstörning 

Remiss krävs oavsett ålder om du söker för:

 • Rehabilitering efter kirurgi och strålbehandling vid huvud- och halscancer.

Egen vårdbegäran

Du kan alltid söka till oss genom remiss. I följande fall kan du också skicka en egen vårdbegäran.

Oavsett ålder:

 • Andningsproblematik (till exempel EILO)
 • Röststörning
 • Selektiv mutism/talängslan
 • Stamning

Du som är över 18 år:

 • Dyslexi
 • Sväljningssvårigheter
 • Tal- och språkstörning

Egen vårdbegäran gör du via vår e-tjänst. Om du gör en egen vårdbegäran för barn under 13 år gör du det som ombud. På 1177.se finns information om att göra sina barns vårdärenden. 

Du kan även fylla i en blankett och skicka per post. Läs mer om egen vårdbegäran i Region Örebro län (1177.se)

Information om remisskriterier och remissunderlag hittar du på vår vårdgivarwebb.

Om du har frågor om hur du skickar remiss och lämnar remissunderlag kan du kontakta oss.

Anmäl dig när du kommer hit

När du kommer till oss för ditt besök kan du antingen anmäla dig i självincheckningsdisk eller i reception/kassa. För alla bokade besök ser du i din kallelse hur du ska göra.

Frågor om din behandling

Har du frågor om din medicinering eller behandling ska du kontakta din mottagning. Det kan du göra genom mottagningens e-tjänster eller genom att ringa på telefontiden. 

Observera att du inte ska mejla frågor om din behandling eftersom det handlar om känsliga och sekretessbelagda uppgifter! Genom att använda e-tjänsten Kontakta oss skyddas dina uppgifter. 

Läs mer om hur dina uppgifter skyddas och hanteras i vården (1177.se)

Din journal

I din journal dokumenterar vårdpersonalen den vård du får. Syftet är att din vård ska bli så bra och säker som möjligt. Genom att läsa din journal kan du bli mer delaktig i din vård och behandling. Din journal skyddas av sekretess.

Läs mer om din journal på 1177.se

Du kan läsa din journal och se provsvar via nätet

Genom e-tjänsten Journalen kan du läsa delar av din journal via nätet. På så sätt kan du förbereda dig inför ditt besök i vården eller i efterhand om du är osäker på vad som hände eller sades vid ditt besök. Här kan du också se provsvar.

Det finns vissa begräsningar i vad du kan se via Journalen från Region Örebro län. 

På 1177.se kan du läsa mer om vad du kan se via e-tjänsten Journalen

Journalkopia

Du kan beställa en utskriven kopia av din journal skickad hem till dig med posten. Du gör det från den vårdenhet som du har haft kontakt med: 

 • Beställa journalkopia digitalt: leta upp din vårdenhet under Vård och hälsa. Under rubriken "E-tjänster" väljer du "Beställ journalkopia" och loggar in med bank-id. 
 • Beställa journalkopia genom att skicka in denna blankett till den vårdenhet du haft kontakt med. 

De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och därefter kostar det två kronor per sida.

Regionarkivet har äldre patientjournaler som du kan beställa från dem. Vilka journaltyper detta gäller och hur du gör ser du på Regionarkivets sida.

När man gör teoriprov för körkort har alla möjlighet att få frågorna upplästa med hjälp av talsyntes.

Om du har behov av att få förlängd provtid eller göra ett muntligt prov behöver du ansöka hos Trafikverket om att få göra ett anpassat teoriprov. Vid din ansökan om anpassat teoriprov behöver du ett intyg. Om du har gjort en logopedutredning kan du använda logopedutlåtandet som intyg men det måste vara tydligt skrivet i utlåtandet att du har behov av anpassat teoriprov för körkort.

Om du behöver ett nytt intyg för att få anpassat teoriprov och har gjort en utredning hos oss tidigare kan du kontakta oss via 1177 eller via telefon. Nytt intyg utfärdas mot avgift.

Om du går i skolan brukar specialpedagogerna kunna skriva intyg för anpassat teoriprov. Om du har gjort en utredning på annan mottagning hänvisar vi dig dit för intyg.

Information och ansökningsblanketter finns på Trafikverkets hemsida. 

Du som har dyslexi gör samma högskoleprov som andra, men har rätt att ansöka om anpassat högskoleprov, vilket innebär att du får 50 procent förlängd provtid.

För att ansöka om anpassat högskoleprov behöver du skicka in ett intyg på att du har dyslexi. Intyg kan skrivas av logoped eller en annan intygsskrivare som universitets- och högskolerådet har godkänt. Intyg utfärdas mot avgift.

Om du har ett intyg eller utlåtande från en logopedutredning som är gjord under skolår 5 eller senare och där diagnoskod F81.0 eller F81.3 finns med, gäller utlåtandet som intyg vid ansökan om anpassat högskoleprov.

Om du har gjort en dyslexiutredning hos en logoped och fått diagnos dyslexi innan skolår 5 behöver du ha ett nytt intyg. Hos logoped kan du göra en uppföljande bedömning med förnyat intyg. Intyg utfärdas mot avgift. Det är kortare väntetid till en uppföljande bedömning. Du kan få kontakt med logopedmottagningen via remiss eller egen vårdbegäran. Om du har gjort din tidigare utredning på annan ort ska du också skicka med en kopia på utlåtandet från den utredningen.

Om du inte har någon logopedutredning sedan tidigare, görs en hel utredning. Väntetiden är då densamma som för andra som väntar på en dyslexiutredning.

Läs mer information om högskoleprovet på studera.nu

Behöver du hjälpmedel för att kommunicera, läsa eller skriva så kan vi hjälpa dig. 

Vi kan förskriva hjälpmedel som du behöver till privat bruk. Observera att logopeden inte förskriver hjälpmedel som behövs i skolan eller för att göra skolrelaterat arbete, i studier eller för att utföra ditt arbete, dessa hjälpmedel är det skola och arbetsgivare som ansvarar för. Du kan ta kontakt med oss via remiss eller Egen vårdbegäran. Har du gjort en utredning på en annan logopedmottagning behöver du bifoga utlåtande med testresultat med din remiss/egen vårdbegäran.

Funka forum

Du kan också besöka Funka forum som är en verksamhet där man kan få tips om strategier och prova olika appar och program som kan underlätta kommunikation, läs- och skrivförmåga. Du kan också få hjälp att göra inställningar på din telefon/platta. Du behöver inte ha någon remiss hit, du behöver inte heller ha gjort någon utredning eller fått en diagnos för att få komma. Du behöver inte boka tid och besöket är helt gratis. 

Funka forum

Alternativ och Kompletterande Kommunikation, AKK

Alternativ och Kompletterande Kommunikation är hjälpmedel och förhållningssätt som ger stöd när talat språk inte räcker till för att vi ska förstå varandra.

Här kan du läsa mer om alternativ och kompletterande kommunikation.

Personer som har en grav generell språkstörning har möjlighet att söka gymnasieutbildning på Riksgymnasiet Örebro. Här finns kunskap om språkstörning och anpassat stöd ges genom hela utbildningen. Man har möjlighet att välja mellan många olika utbildningsprogram. Mer information finns på riksgymnasiets hemsida.

Vid ansökan till riksgymnasiet skall eleven kunna visa en aktuell logopedbedömning. Om elevens logopedutredning är äldre än två år behöver den förnyas. För att få en förnyad logopedutredning behöver en remiss från elevhälsan skicks in till oss senast i september det år eleven går i 9:an.