Logo for the website Logo for the website

Psykiatrisk avdelning Beroendecentrum

Beroendecentrums vårdavdelning vårdar personer med alkohol- och eller drogproblem i kombination med psykisk ohälsa. Till avdelningen kan du komma akut för alkoholavgiftning eller abstinensbehandling efter besök på psykiatrins akutmottagning. Det kan också vara en planerad inläggning via socialtjänsten för att avsluta användning (uttrappning) av beroendeframkallande läkemedel eller för narkotikaavgiftning.

Vi jobbar individfokuserat och samverkar med andra vårdaktörer samt med närstående.

[Missing text '/views/unitpage/parts/phoneandtimes/telephonenumber' for 'English']

019-602 05 00

[Missing text '/views/unitpage/index/visiting-address' for 'English']

Universitetssjukhuset, Entré P, vån 3, 70185 Örebro

Hitta på sjukhusområdet - USÖ

Interaktiv karta över USÖ - här kan du söka efter den mottagning, avdelning eller enhet du ska till. 

Du som är anhörig till någon som lever med psykisk ohälsa kan ibland själv behöva rådgivande stöd och handledning.

Kontaktuppgifter och mer information om stöd till dig som är anhörig hittar du här. 

Omvårdnadstillsyn sker kontinuerligt utifrån patientens behov.

För din och andras trivsel och säkerhet

Är du synligt påverkad av narkotika blir du ombedd att vara på ditt rum eller vistas på en begränsad del av avdelningen tills du är mindre påverkad. Hot och våld accepteras inte och du riskerar att bli utskriven från avdelningen. 

God handhygien är viktigt för allas säkerhet

För att undvika smitta har personalen som rutin att sprita sina händer före och efter varje patientkontakt och vi använder handskar och skyddsförkläden när det behövs. Personalen har kortärmade arbetskläder och inga klockor eller ringar.

God handhygien är viktigt även för patienter och besökare. Tillsammans kan vi hjälpas åt att hindra spridning av smitta bland våra patienter som ibland är väldigt sjuka och sköra.

Tystnadsplikt

All personal du träffar i vården har tystnadsplikt. Det är du som bestämmer om upplysningar om ditt tillstånd får lämnas ut och i så fall till vilka.

Läs mer om tystnadsplikt och sekretess på 1177.se

Din journal

I din journal dokumenterar vårdpersonalen den vård du får. Syftet är att din vård ska bli så bra och säker som möjligt. Genom att läsa din journal kan du bli mer delaktig i din vård och behandling. Din journal skyddas av sekretess.

Läs mer om din journal på 1177.se

Du kan läsa din journal och se provsvar via nätet

Genom e-tjänsten Journalen kan du läsa delar av din journal via nätet. På så sätt kan du förbereda dig inför ditt besök i vården eller i efterhand om du är osäker på vad som hände eller sades vid ditt besök. Här kan du också se provsvar.

Det finns vissa begräsningar i vad du kan se via Journalen från Region Örebro län. Tänk också på att det finns en viss fördröjning innan dina provsvar eller journalanteckningar visas i e-tjänsten.

På 1177.se kan du läsa mer om vad du kan se via e-tjänsten Journalen

Praktisk information för dig som är inlagd för vård

Här har vi samlat praktisk information om bland annat måltider, mobiltelefon och wifi:

Du som tvångsvårdas inom psykiatrin eller isoleras enligt smittskyddslagen har rätt att få en stödperson under tiden tvångsvården eller isoleringen pågår. Om du önskar kan uppdraget därefter förlängas med ytterligare fyra veckor.

Vill du ha en stödperson?

Vänd dig din läkare eller den vårdpersonal du har kontakt med eler din kontaktperson. Du kan också vända dig till Patientnämndens kansli.

Vad gör en stödperson för dig?

 • Stödjer dig i personliga frågor och är medmänniska
 • Har rätt att besöka patienten på avdelningen.
 • Har rätt att närvara vid förvaltningsrättens förhandlingar
 • Följer reglerna om tystnadsplikt
 • Hålla regelbunden kontakt med dig
 • Kan ha fortsatt kontakt med dig fyra veckor efter tvångsvårdens upphörande

En stödperson ska däremot inte:

 • Utföra vårdpersonalens arbete
 • Överta ansvaret för din ekonomi
 • Vara juridiskt ombud

Är du intresserad av att bli stödperson?

Om du vill veta mer om vad det innebär att vara stödperson eller har bestämt dig för att göra en insats för en medmänniska - kontakta Patientnämndens kansli.

Det är inte tillåtet att ta med sig alkohol, narkotika, läkemedel eller föremål som kan skada dig själv eller andra. För allas säkerhet sker visitering av alla patienter som blir inlagda. Du får byta om till patientkläder och personal kommer att gå igenom dina tillhörigheter, som sedan förvaras inlåsta under vårdtiden. Alkohol, narkotika, beroendeframkallande läkemedel återfås inte. Övriga förskrivna läkemedel återlämnas vid utskrivning.

Är du påverkad av alkohol och blåser promille vid inläggningen kommer du att först få tillnyktra på vår tillnyktringsenhet och därefter flyttas du till vårdavdelningen. 

Vid inläggningen ser vi gärna att du bara tar med dig det allra nödvändigaste som du behöver under vårdtiden. Hygienartiklar som tandborste, schampo och rakapparat finns att tillgå på avdelningen. Har du egna saker med dig kommer de att förvaras inlåsta av personal och du får be om dem då de ska användas. 

Lämna gärna dina värdesaker hemma, det finns begränsade möjligheter att förvara värdesaker på avdelningen.

Ta gärna med detta när du ska läggas in

 • Inneskor
 • En lista över de mediciner du tar regelbundet
 • Hygienartiklar som tandborste, schampo och rakapparat (tänk på att inte använda parfym eller starkt parfymerade produkter eftersom många är allergiska)
 • Glasögon/linser
 • Hjälpmedel som exempelvis rollator, hörapparat eller griptång

Om du läggs in för någon speciell undersökning så kommer du att få information i kallelsen, läs den noga och följ instruktionerna. 

Mobiltelefon och wifi

Du får använda din mobiltelefon i allmänna utrymmen på sjukhuset/vårdinrättningen. På vissa platser finns skyltar med förbud och här ska mobiltelefonen vara avstängd, annars kan den störa medicinsk utrustning.

Det är inte tillåtet att använda mobiltelefonen för att ta bilder eller spela in ljud på våra sjukhus eller vårdinrättningar. För detta krävs tillstånd. 

Förbud eller speciella regler för mobilanvändning kan finnas på vissa avdelningar.

Värdesaker

Värdeskåp för att förvara dina värdesaker finns på alla avdelningar. 

Mat och dryck för dig som är patient

Du som är inlagd på en vårdavdelning blir serverad frukost, lunch, middag och mellanmål varje dag. Om du behöver eller önskar specialkost kontaktar du personalen på avdelningen (gärna innan du ska läggas in om du har möjlighet till det).

Besöksförbud

Under vårdtiden på avdelningen råder besöksförbud. Om synnerliga skäl  förekommer kan undantag göras efter samråd med avdelningens överläkare.

Kontakt med anhöriga och närstående

Under vårdtiden vill vi gärna ha kontakt med patientens närstående. Kontakt sker endast efter samtycke från den som är inlagd. Möjlighet finns till familjesamtal och barnsamtal.

Var frisk när du hälsar på

Det viktigt att du som närstående är frisk när du besöker sjukhuset på grund av smittorisken. I samband med influensatider är det särskilt viktigt att du väntar med ditt besök tills du är helt frisk. Patienter som vårdas på sjukhus drabbas hårt när influensa och vinterkräksjuka sprids på vårdavdelningarna.

Undvik parfym och starka dofter

Av hänsyn till andra patienter som kan ha andningsbesvär eller allergier.

Med anledning av covid-19

Vuxna besökare som inte är fullvaccinerade mot covid-19 måste hålla avstånd till andra personer. Särskilt viktigt är det att undvika nära kontakt med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Rökning

Våra sjukhus är rökfria. Vi vill främja hälsa och förebygga sjukdom genom att föregå med gott exempel. Ingen patient, medarbetare eller besökare ska behöva utsättas för passiv rökning eller röklukt.

Du får bara röka utanför sjukhusområdet

Om du ska röka så får du göra det utanför sjukhusområdet. Det här gäller både för dig som patient och för dig som besöker sjukhuset. Speciella "fimpastolpar" finns där du kan aska din cigarett.

Vill du få hjälp med att sluta röka?

Övernattning för närstående

Du som är anhörig eller närstående till en patient som är inlagd på sjukhus får normalt inte övernatta på sjukhuset utan ordna din logi på egen hand.

Undantag finns för föräldrar till små barn och i särskilda fall. Då är det ansvarig läkare som beslutar om du får övernatta och särskilda regler gäller. Tala med vårdpersonalen på den aktuella avdelningen. 

När en person är långvarigt sjuk eller på annat sätt har stora behov av omsorg påverkas familj och anhöriga på olika sätt. Även om du som anhörig gärna hjälper din närstående och kanske ser det som en självklarhet, kan du också behöva stöd för egen del.

På 1177.se kan du läsa mer om olika former av anhörigstöd

Visst kan du sluta röka!

Många som röker och snusare känner ofta att de både vill och inte vill sluta använda tobak i någon form. Det finns många olika sätt att sluta använda tobak på och bli fri från beroendet. Vi hjälper dig på ditt sätt.

regionorebrolan.se/sv/slutaroka