Logo for the website Logo for the website

Tobakspreventiva mottagningen Universitetssjukhuset Örebro

Tobakspreventiva enheten arbetar regionsövergripande med tobaksavvänjning, utbildning och information.

Tobakspreventiva enheten erbjuder hjälp för att bli rök- och snusfri och stöd till beteendeförändringar och läkemedelsbehandling.

[Missing text '/views/unitpage/parts/phoneandtimes/telephonenumber' for 'English']

019-602 01 50

[Missing text '/views/unitpage/parts/phoneandtimes/telephone-hours' for 'English']

Måndag-Torsdag 08:30-16:00

Fredagar 08:30-15:00

[Missing text '/views/unitpage/parts/phoneandtimes/business-hours' for 'English']

Måndag-Torsdag 07:45-16:00

Fredagar 07:45-15:00

[Missing text '/views/unitpage/parts/phoneandtimes/texttelephonenumber' for 'English']

019-670 25 29

[Missing text '/views/unitpage/parts/phoneandtimes/fax' for 'English']

019-186526

[Missing text '/views/unitpage/index/visiting-address' for 'English']

Entré L, våning 2, Hiss L1

Hitta på sjukhusområdet - USÖ

Remiss eller egen vårdbegäran krävs

För att få komma till mottagningen behöver du först få en bedömning från exempelvis din läkare på vårdcentralen. Hen skickar sedan remissen till oss och du får en bekräftelse på att vi har tagit emot den. Du kan också lämna in en egen vårdbegäran.

Remiss (1177.se)

Egen vårdbegäran

Egen vårdbegäran gör du via vår e-tjänst. Du kan även fylla i en blankett och skicka per post. 

Läs mer om egen vårdbegäran i Region Örebro län (1177.se)

Här hittar du de utbildningar som Tobakspreventiva enheten erbjuder inom tobak och avvänjning.

För mer information kontakta Tobakspreventiva enheten Jesper Hellberg. 

Mer information

Jesper Hellberg

Tobaksavvänjare

Grundkursen i tobaksavvänjning ger kunskaper i att möta och hjälpa personer som vill sluta röka och snusa, både individuellt- och gruppstöd. Efter genomgången kurs är du tobaksavvänjare.


Kursen genomförs under två dagar och innehåller ett omväxlande program av föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar. Efter genomgången kurs är du tobaksavvänjare.

Målgrupp
Sjuksköterskor, läkare, hälsoutvecklare, pedagoger och övriga intresserade.

Grundkrav
Egen nikotinfrihet

Utbildare
Personal från Tobakspreventiva enheten, Universitetssjukhuset Örebro 

Anmälan
Anmälan sker via Tobaksavvänjning, grundkurs - Kurskatalog (pingpong.se) 

Efter genomgågen grundkurs i tobaksavvänjning kan du bli diplomerad tobaksavvänjare.

Syfte
Diplomeringsutbildningen är en påbyggnadsutbildning med ett mindre antal kursdeltagare för dig som gått grundkursen och arbetar aktivt som tobaksavvänjare. Utbildningen innehåller handledning, gruppdiskussioner, föreläsning och hemtentamen. Den är utspridd över ca 4 månader.

Målgrupp
Tobaksavvänjare som genomgång grundkurs i tobaksavvänjning.

Grundkrav
Genomförd grundkurs och erfarenhet av tobaksavvänjningssamtal. Egen nikotinfrihet.

Utbildare
Personal från Tobakspreventiva enheten, Universitetssjuhuset Örebro

Anmälan
Anmälan sker via Utbildningskalendern

En kort utbildning kring tobak som syftar till att ge en ökad kunskapsnivå kring tobak och avvänjning. 

Utbildningen är lämplig för kliniker eller mottagningar. Omfattning och längd på utbildningen kan anpassas efter önskemål.

Syfte
Ge en ökad kunskapsnivå kring tobak och avvänjning så att man känner sig trygg att ta upp frågan, stötta och vägleda patienten. Utbildningen innehåller både praktiska och teoretiska moment.

Målgrupp
Vårdpersonal inom Region Örebro län

Lokal
Kan göras på er arbetsplats

Utbildare
Personal från Tobakspreventiva enheten, Universitetssjukhuset (TPE)

Information
För mer information kontakta Tobakspreventiva enheten.

Med anledning av covid-19

Om du har symtom som skulle kunna vara covid-19 ber vi dig avboka ditt besök eller ringa mottagningen för att rådgöra. 

Om du har någon som vill följa med dig på besöket måste din medföljare vara helt frisk, hålla avstånd till andra personer och vara noga med handhygienen. Vuxna medföljare som inte är vaccinerade mot covid-19 ska särskilt undvika nära kontakt med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Anmäl dig när du kommer hit

När du kommer till oss för ditt besök kan du antingen anmäla dig i självincheckningsdisk eller i reception/kassa. För alla bokade besök ser du i din kallelse hur du ska göra.

Frågor om din behandling

Har du frågor om din medicinering eller behandling ska du kontakta din mottagning. Det kan du göra genom mottagningens e-tjänster eller genom att ringa på telefontiden. 

Observera att du inte ska mejla frågor om din behandling eftersom det handlar om känsliga och sekretessbelagda uppgifter! Genom att använda e-tjänsten Kontakta oss skyddas dina uppgifter. 

Läs mer om hur dina uppgifter skyddas och hanteras i vården (1177.se)