Region Örebo county Region Örebo county
Search

Arbets- och miljömedicinska mottagningen USÖ

På Arbets- och miljömedicins mottagning utreder vi sambandet mellan den miljö du vistas i och dina besvär.

Beroende på vilket problem du har så får du träffa läkare, yrkes- och miljöhygieniker, psykolog, ergonom eller specialistsjuksköterska vid ditt besök. Det är även vanligt att vi önskar besöka din arbetsplats, din bostad eller annan miljö relaterad till dina besvär.

Mottagningen är ett samarbete mellan regionerna i Södermanlands, Värmlands, Västmanlands och Örebro län.

Phone number

019-602 24 69

Phone hours

Måndag-Fredag 09:00-12:00

Service hours

Måndag-Fredag 08:00-15:00

Telefax

019-12 04 04

Visiting adress

Universitetssjukhuset Örebro Södra Grev Rosengatan 18 B, Örebro Huvudentrén, F-huset, vån 2, hiss F1

Hitta på sjukhusområdet - USÖ

Har du frågor om hur arbetsmiljön eller miljön omkring dig påverkar din hälsa? Hör av dig till klinikens företagssjuksköterska. 

Många som vänder sig till oss vill ha hjälp med att bedöma riskerna i sin arbetsmiljö. Det kan även gälla frågor från blivande föräldrar som vill veta hur fostret påverkas av miljön.

Oavsett om du är privatperson, arbetstagare eller arbetsgivare så kan du kontakta klinikens företagssjuksköterska för rådgivning.

Av sekretesskäl hanteras inga patientärenden via mejl, men kontakta oss gärna via 1177.se eller ring 019-602 24 69.

Du kan komma till oss antingen via remiss eller via en egen vårdbegäran. Ring oss för att få hjälp med en egen vårdbegäran.

Du erbjuds en tid för besök, antingen vid vår mottagning i Örebro eller ett digitalt besök. Information om hur du hittar till mottagningen skickar vi med kallelsen.

Vid ditt besök på mottagningen kan du komma att träffa läkare, yrkes- och miljöhygieniker, psykolog, ergonom samt företagssjuksköterska.

Besöket består av ett längre samtal. Ofta görs även kompletterande medicinska undersökningar.

Efter besöket är det vanligt att vi önskar besöka din arbetsplats, din bostad eller annan miljö relaterad till dina besvär.

När yrkeshygieniker, ergonom och psykolog har genomfört sina bedömningar är det dags för läkaren att göra den slutliga sambandsbedömningen. Remissvaret skickas till läkaren som remitterat dig till Arbets- och miljömedicin och du som patient informeras om bedömningen, ofta både per telefon och brev.

Åtta till tolv månader efter avslutad utredning kontaktar vi dig för ett uppföljande telefonsamtal. I uppföljningen vill vi ta reda på vilken nytta du haft av utredningen.