Region Örebo county Region Örebo county
Search

Beroendecentrums LAROmottagning Örebro

På LAROmottagningen tar vi emot personer som under minst ett års tid har haft ett dokumenterat beroende av heroin eller andra opiater eller opioider. För att börja en LARO-behandling måste du uppfylla vissa kriterier som till exempel en viss grad av sysselsättning eller arbete samt att du har en bostad.

LARO betyder läkemedelsassisterad behandling mot opioidberoende.

Phone number

019-602 05 10

Phone hours

Måndag-Fredag 08:00-09:00

Måndag-Fredag 14:00-15:00

Service hours

Måndag-Fredag 07:00-12:00

Måndag-Fredag 13:00-15:45

Phone number

019-602 27 90

Phone hours

Måndag-Söndag 00:00-24:00

Av- och ombokningstelefon för bokade tider till beroendecentrums verksamheter. Meddelande om avbokning kan lämnas dygnets alla timmar.

Phone number

019-602 05 30

Phone hours

Måndag-Fredag 10:00-12:00

Rådgivningstelefon för patienter som önskar ställa frågor om risk- eller skadligt bruk av alkohol, droger, läkemedel och/eller spel, eller lämna egenanmälan/egen vårdbegäran. Detta kontaktsätt kan vara ett alternativ om man exempelvis inte har tillgång till att kontakta verksamheten via 1177.se/vårdguidens e-tjänster eller av andra orsaker inte önskar använda e-tjänsten.

Phone number

019-602 05 39

Service hours

Lördagar 08:00-12:00 - samt röda helgdagar

Söndagar 08:00-12:00 - samt röda helgdagar

Visiting adress

Universitetssjukhuset, entré P, vån 3, 70185 Örebro

Show on map

Visiting adress

Universitetssjukhuset Örebro, Södra Grev Rosengatan 40, Örebro, entré P, vån 3

Hitta på sjukhusområdet - USÖ

Kontaktcenter hjälper dig

Behöver du hjälp med att genomföra ett ärende på 1177.se? Har frågor om faktura, betalning eller frikort? Eller att hitta kontaktuppgifter till vården?

Kontaktcenter guidar dig

Så söker du vård hos oss

Det finns olika sätt att komma till vår mottagning. Vanligast är via en remiss från din vårdcentral. Du kan även göra en egen vårdbegäran, ringa oss eller kontakta oss via vår e-tjänst. 

Egen vårdbegäran

Egen vårdbegäran gör du via vår e-tjänst. Du kan även fylla i en blankett och skicka per post. 

Läs mer om egen vårdbegäran i Region Örebro län (1177.se)

Du som är anhörig till någon som lever med ett psykiatriskt tillstånd eller en psykiatrisk diagnos kan ibland själv behöva rådgivande stöd och handledning. 

Kontaktuppgifter och mer information om stöd till dig som är anhörig hittar du här.

Vad innebär LARO-behandling?

Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO) kombinerar läkemedelsbehandling med psykologisk eller psykosocial behandling eller psykosocialt stöd. LARO-behandlingen är individuellt anpassad och insatserna som ingår i behandlingen ges med utgångspunkt från patientens behov och med respekt för patientens självbestämmande och integritet. 

LARO-behandlingen syftar till att förebygga återfall, förbättra social funktion samt minska medicinska komplikationer, smittspridning och dödlighet. I korthet innebär det att du får stöd att bryta ditt beroende med hjälp av läkemedel och långsiktig rehabilitering för att komma ifrån ditt beroende, få en stabilare situation samt förbättrad fysisk och psykisk hälsa. Vi har ett nära samarbete med Socialtjänsten, Kriminalvården och övriga vårdgrannar.

Behandlingen ges med läkemedel som innehåller substanserna buprenorfin/naloxon, buprenorfin eller metadon. Vården baseras på nationella riktlinjer för missbruk och beroende samt regleras sedan mars 2016 av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende HSLF-FS 2016:1.

Vi erbjuder

Utöver läkemedelsbehandling erbjuds olika former av psykologisk/psykosocial behandling. Vi arbetar i tvärprofessionella team bestående av läkare, psykolog, sjuksköterska, skötare, arbetsterapeut och kurator. Vi ger vård utifrån individuella bedömningar och patientens behov. Mottagningens behandlingsutbud inkluderar bland annat återfallsprevention, motiverande samtal, känsloskola, sömnhygien samt traumabehandling.

Vem kan få behandling?

För att få behandling hos oss behöver du uppfylla kriterierna i Socialstyrelsens föreskrifter för läkemedelsassisterad behandling (HSL S-FS 2016:01). 

Du ska ha fyllt 20 år samt bedömts ha ett opioidberoende sedan minst ett år tillbaka. Om särskilda skäl föreligger kan även en patient ordineras LARO-behandling innan 20 års ålder.

Vägar in i behandling

Du kan söka till LARO-behandling genom en remiss från hälso -och sjukvården, Socialtjänsten eller Kriminalvården. Du kan även söka till oss genom att göra en egen vårdbegäran (se rubrik e-tjänster längre upp på sidan).

Så hanterar vi din remiss/egen vårdbegäran

Ansökningar handläggs av läkare, kurator och sjuksköterska. Remisskonferens sker veckovis. Din första kontakt med oss är ett bedömningssamtal där vi försöker skapa en helhetsbild gällande din livssituation.

För att se om du uppfyller kriterierna för LARO-behandling sammanställer vi informationen från bedömningssamtalet med tidigare journaldokumentation från hälso- och sjukvård och eventuellt andra myndighetskontakter, samt provtagningsresultat.

Du är välkommen att ta med dig en närstående vid besök hos oss.

Anmäl dig när du kommer hit

När du kommer till oss för ditt besök kan du antingen anmäla dig i självincheckningsdisk eller i reception/kassa. För alla bokade besök ser du i din kallelse hur du ska göra.

Frågor om din behandling

Har du frågor om din medicinering eller behandling ska du kontakta din mottagning. Det kan du göra genom mottagningens e-tjänster eller genom att ringa på telefontiden. 

Observera att du inte ska mejla frågor om din behandling eftersom det handlar om känsliga och sekretessbelagda uppgifter! Genom att använda e-tjänsten Kontakta oss skyddas dina uppgifter. 

Läs mer om hur dina uppgifter skyddas och hanteras i vården (1177.se)

Din journal

I din journal dokumenterar vårdpersonalen den vård du får. Syftet är att din vård ska bli så bra och säker som möjligt. Genom att läsa din journal kan du bli mer delaktig i din vård och behandling. Din journal skyddas av sekretess.

Läs mer om din journal på 1177.se

Du kan läsa din journal och se provsvar via nätet

Genom e-tjänsten Journalen kan du läsa delar av din journal via nätet. På så sätt kan du förbereda dig inför ditt besök i vården eller i efterhand om du är osäker på vad som hände eller sades vid ditt besök. Här kan du också se provsvar.

Det finns vissa begräsningar i vad du kan se via Journalen från Region Örebro län. 

På 1177.se kan du läsa mer om vad du kan se via e-tjänsten Journalen

Journalkopia

Du kan beställa en utskriven kopia av din journal skickad hem till dig med posten. Du gör det från den vårdenhet som du har haft kontakt med: 

  • Beställa journalkopia digitalt: leta upp din vårdenhet under Vård och hälsa. Under rubriken "E-tjänster" väljer du "Beställ journalkopia" och loggar in med bank-id. 
  • Beställa journalkopia genom att skicka in denna blankett till den vårdenhet du haft kontakt med. 

De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och därefter kostar det två kronor per sida.

Regionarkivet har äldre patientjournaler som du kan beställa från dem. Vilka journaltyper detta gäller och hur du gör ser du på Regionarkivets sida.