Logo for the website Logo for the website

Centrum för huvud- och halsonkologi USÖ

Elakartade tumörer inom öron, näsa och hals är ovanliga men de har stor betydelse för den som drabbas och påverkar viktiga funktioner som andning, tal och sväljning. Centrum för huvud- och halsonkologi har skapats för att förbättra vården för patienter med tumörer i huvud- och halsområdet. Centrumet samordnar alla tillgängliga resurser på Universitetssjukhuset Örebro för den här patientgruppen.

Operation huvud-halsonkologi

Phone number

019-602 66 20

Telefax

019-10 33 01

Visiting adress

H-huset Hiss H3 Vån 2
Centrumledare

Fredrik Landström

Överläkare

Centrumsamordnare

Elma Sehovic

Vid centrumet har vi ett nära samarbete mellan flera kliniker inom både forskning och högspecialiserad vård. Här utvecklas nya behandlingsmetoder för en optimal vård och behandling av patienter som kommer från hela landet och även andra delar av Europa.

Varje patient utreds med stor noggrannhet och med upprepade bedömningar (Second opinion) av palpationsfynd, vävnadsprover, röntgenundersökningar med mera. 

Centrum för huvud- och halsonkologi registrerar regelbundet alla behandlingsresultat. Årligen görs en genomgång och översyn av resultaten. Vi deltar i nationella behandlingsstudier och Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer.

Vi träffar våra patienter här

Första gången vi träffar en ny patient tar vi emot hen på Öron- näs- och halsmottagningen på Universitetssjukhuset Örebro.

Uppföljande besök och behandling sker på flera olika öppenvårds- och slutenvårdsenheter på universitetssjukhuset:

Öron-, näs- och halsmottagningen USÖ

Onkologisk mottagning USÖ

Strålbehandlingsavdelning USÖ

Vårdenhet hud- plastik och öron (avd 42) USÖ

 

Har du tagit dina vaccindoser mot covid-19?

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk i covid-19.

Nu erbjuder vi alla som är 18 år eller äldre en ny påfyllnadsdos.

Boka tid eller kom på drop-in (1177.se)

Visa fler nyheter

Bedömning av ny patient

Vi gör en ny bedömning av vävnadsprover, röntgenbilder och annat material som tagits fram tidigare. Oftast gör vi också en undersökning där vi ser och känner på tumören under narkos.

Alla patienter bedöms sedan på en rond där flera olika specialister deltar. Här beslutar man om vilken behandling man ska rekommendera.

Second Opinion

Behöver du som patient eller läkare en second opinion, en kompletterande bedömning av sjukdom eller behandling inom Huvud- och halområdet kan du vända dig till oss.

Du blir ombedd att skicka över journalhandlingar och bilder (röntgenbilder på CD skiva). Handlingarna gås igenom av en specialist eller ett team som kommer med ett utlåtande över diagnos och behandlingsmöjligheter. I detta ingår även att vi kan åta oss att utföra den föreslagna behandlingen.

Vill du ha ett skriftligt medicinskt utlåtande från våra experter utifrån den information vi fått, kan vi hjälpa dig med det mot viss kostnad.

Extern strålbehandling

Extern strålbehandling utgör en av grundstenarna vid behandling av tumörer i huvud-halsområdet. Vi har en modern strålbehandlingsavdelning med korta väntetider och omfattande erfarenhet av behandling av huvud-halscancer. Behandlingsresultaten följs kontinuerligt upp i vårt eget tumörregister.

Läs mer om extern strålbehandling

Brachyterapi

Sedan 15 år tillbaka behandlar vi med brachyterapi som komplement till den externa strålbehandlingen eller som enda behandling. Resultaten följs upp i vårt tumörregister. Internationellt sett har vi bra resultat med få komplikationer.

HDR brachyterapi av nasofarynxcancer

Kombinationsbrachybehandling

Monobrachybehandling

Peroperativ brachyterapi vid inkomplett resektion av tumörrecidiv

Medicinsk tumörbehandling

Vi har även stor erfarenhet av medicinsk tumörbehandling av huvud-halscancer.

Cytostatikabehandling (1177.se)

Remiss eller egen vårdbegäran krävs

För att få komma till mottagningen behöver du först få en bedömning från exempelvis din läkare på vårdcentralen. Hen skickar sedan remissen till oss och du får en bekräftelse på att vi har tagit emot den. Du kan också lämna in en egen vårdbegäran.

Remiss (1177.se)

Egen vårdbegäran

Egen vårdbegäran gör du via vår e-tjänst. Du kan även fylla i en blankett och skicka per post. 

Läs mer om egen vårdbegäran i Region Örebro län (1177.se)

Remiss

Remissen ska ställas till:

Öron- näs- och halsmottagningen
Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro

Fax: 019-602 32 90

Checklista

Checklistan har tagits fram i syfte att förbättra informationen mellan oss och våra remittenter

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, May 11, 2022