Logo for the website Logo for the website

Svar på de vanligaste frågorna om abonnemangsavgiften

Abonnemangsavgiften för personliga hjälpmedel är 65 kronor i månaden för personer som har fyllt 20 år. Du betalar abonnemangsavgift även om du har frikort för besöksavgifter.

Teckenspråkstolkad information om förändrade avgifter

 

Vilka hjälpmedel ingår i abonnemangsavgiften?

Alla personliga individmärkta hjälpmedel som du får låna från Centrum för hjälpmedel (undantag är rollatorer som får lånas mot en avgift på 250 kronor), Audiologiska kliniken och Syncentralen, andningshjälpmedlet CPAP och TENS-stimulator.

 

Om jag har flera hjälpmedel behöver jag då betala flera abonnemangsavgifter?

Nej, abonnemangsavgiften är 65 kronor oavsett antal hjälpmedel.

 

Hur går betalningen gå till?

Du faktureras fyra gånger per år där varje faktura innehåller tre månadsavgifter. Abonnemangsavgiften ingår i en samlingsfaktura där även exempelvis vårdbesöksavgift finns med. Är du ansluten till den digitala brevlådan Kivra får du din faktura där.
Om du vill få fakturan elektroniskt eller som autogiro anmäler du det via din internetbank.
Mer information: www.1177.se/Orebrolan/rol-betalning

 

Kan jag betala en gång om året som en årsavgift istället?

Nej, betalningen sker för tre månader i taget och i efterhand.

 

Ingår service och reparation i abonnemanget?

För service, installation och reparation som du får hos Audiologiska kliniken, Centrum för hjälpmedel och Syncentralen tillkommer en serviceavgift på 100 kr.

 

Jag har inte kvar mina hjälpmedel men får ändå en abonnemangsfaktura. Vad gör jag?

Kontakta Habilitering och hjälpmedels kundtjänst på telefon 019-602 42 14.

 

Jag vill lämna tillbaka mitt hjälpmedel, hur går jag tillväga?

När ett hjälpmedel av olika orsaker inte längre behövs eller används, ska det återlämnas till närmaste vårdcentral eller till det ställe där du fick ditt hjälpmedel.

 

Kan jag köpa loss mina hjälpmedel?

Nej.

 

Vart kan jag vända mig om jag har frågor angående abonnemangsavgiften?

Har du frågor om abonnemangsavgiften kan du kontakta Habilitering och hjälpmedels kundtjänst på telefon 019-602 42 14.

 

Did the content help you?

Last updated: Monday, January 10, 2022

Read more about Patientavgifter och betalning