Region Örebo county Region Örebo county
Search

Stödperson vid tvångsvård och isolering enligt smittskyddslagen

Du som tvångsvårdas inom psykiatrin eller isoleras enligt smittskyddslagen har rätt att få en stödperson under tiden tvångsvården eller isoleringen pågår. Om du önskar kan uppdraget därefter förlängas med ytterligare fyra veckor.

Så gör du för att få en stödperson

Vänd dig till din läkare eller den vårdpersonal du har kontakt med eller din kontaktperson. Du kan också vända dig till Patientnämndens kansli.

Vad gör en stödperson för dig?

  • Är en medmänniska som håller regelbunden kontakt med dig.
  • Har rätt att besöka patienten på avdelningen.
  • Har rätt att närvara vid förvaltningsrättens förhandlingar.
  • Följer reglerna om tystnadsplikt.
  • Kan ha fortsatt kontakt med dig fyra veckor efter tvångsvårdens upphörande.

En stödperson ska däremot inte:

  • Utföra vårdpersonalens arbete.
  • Överta ansvaret för din ekonomi.
  • Vara juridiskt ombud.

Did the content help you?

Last updated: Thursday, August 25, 2022