Region Örebo county Region Örebo county
Search

När en närstående har avlidit erbjuds de anhöriga att ta avsked. Det sker i första hand där den avlidne vårdats i livets slutskede. Det finns även möjlighet att ta ett sista farväl vid bårhusets visningsrum. Avskedsrummet är neutralt inrett och till för alla oavsett trosuppfattning eller religion. 

Avsked i visningsrummet sker efter överenskommelse med personal på bårhuset­ eller med begravningsentreprenör.

Bårhusen tar hand om avlidna tills närstående har fattat beslut angående begravning, kremering eller transport till hemlandet.

Visning och avsked av avliden på bårhuset sker efter överenskommelse, i regel vardagar under kontorstid.

Under jourtid förmedlar vårdavdelningen kontakten med bårhuset.  

Bårhuset på Karlskoga lasarett finns på baksidan av sjukhuset vid Entré H. Vägbeskrivning ges vid bokning av avsked.

Bårhusets entré Karlskoga lasarett

Bårhusets entré Karlskoga lasarett

Did the content help you?

Last updated: Thursday, April 11, 2024