Logo for the website Logo for the website

Fysioterapeut finns på alla vårdavdelningar för att hjälpa patienten att bibehålla funktion och vara så fysiskt aktiv som möjligt trots sjukdom.

Sjukgymnastik, Kopparbergs vårdcentral.

Fysioterapeut finns också på sjukhusets mottagningar för att bedöma den fysiska förmågan som en del av utredning men också i syfte att följa upp tidigare insatser. Fysioterapeuter erbjuder specifik träning enskilt och i grupp för vissa patientgrupper.

Phone number

0586-664 04

Text phone

019-670 25 87

Phone hours

Måndag-Torsdag 07:45-15:45

Fredagar 07:45-15:00

Service hours

Måndag-Torsdag 07:45-15:45

Fredagar 07:45-15:00

Telefax

0586-664 06

Visiting adress

Lasarettsvägen 1, Huvudentré (A), Karlskoga

Show on map

Rehabiliteringscentrum på Karlskoga lasarett ansvarar för rehabilitering för dig som vårdas och behandlas på sjukhusets avdelningar och mottagningar. Vi finns även till för dig som är närstående samt har en tobakspreventiv mottagning kopplad till enheten.

Här arbetar arbetsterapeuter, kuratorer, logopeder, rehabassistenter, sjukgymnaster och undersköterskor i team. Vårt uppdrag är att under dagtid ge rehabilitering till i första hand patienter inlagda på sjukhuset. Vi har även viss verksamhet inom öppenvården.

Rehabiliteringscentrums bassängverksamhet är begränsad till patienter som deltar i någon av mottagningens grupper eller vårdas på avdelning. Den hyrs även av bland annat primärvården och patientföreningar för gruppverksamhet.

Did the content help you?

Last updated: Monday, May 31, 2021