Logo for the website Logo for the website

Mottagningar och vårdavdelningar på Karlskoga lasarett

AK-mottagningen Karlskoga lasarett
Akutmottagning 1 Karlskoga lasarett
Allmänpsykiatrisk avdelning Karlskoga lasarett
Allmänpsykiatriska mottagningen Karlskoga lasarett
Arbetsterapeuter på sjukhuset
Barn- och ungdomsmottagningen Karlskoga lasarett
Bårhus och visningsrum på Karlskoga lasarett
Dagkirurgi Karlskoga lasarett
Dialysmottagningen Karlskoga lasarett
Dietist på sjukhuset
Endoskopimottagningen Karlskoga lasarett
Fysiologmottagningen Karlskoga lasarett
Fysioterapeut på sjukhuset
Hudmottagningen Karlskoga lasarett
Hörselvårdsmottagningen Karlskoga lasarett
Intensivvårdsavdelningen Karlskoga lasarett
Intensivvårdsmottagningen Karlskoga lasarett
Kirurgavdelning 7 Karlskoga lasarett
Kirurgmottagningen Karlskoga lasarett
Kuratorer på Karlskoga lasarett
Logopedmottagningen Karlskoga lasarett
Medicinavdelning 1 Karlskoga lasarett
Medicinavdelning 2 Karlskoga lasarett
Medicinmottagningen Karlskoga lasarett
Njurmedicinska mottagningen Karlskoga lasarett
Obstetrik- och gynekologiavdelning Q Karlskoga lasarett
Obstetrik- och gynekologimottagningen Karlskoga lasarett
Orofacial medicin Karlskoga lasarett
Ortopedavdelning 6 Karlskoga lasarett
Ortopedmottagningen Karlskoga lasarett
Ögonmottagningen Karlskoga lasarett
Öron- näs- och halsmottagningen Karlskoga lasarett
Palliativa teamet Karlskoga lasarett
Patientbiblioteket Karlskoga lasarett
Provtagningen Karlskoga lasarett
Rehabiliteringscentrum Karlskoga lasarett
Röntgenmottagningen Karlskoga lasarett
Sjukhuskyrkan Karlskoga lasarett
Venöst centrum Karlskoga lasarett

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, January 6, 2021