Logo for the website Logo for the website

Mottagningar och vårdavdelningar på Karlskoga lasarett

AK-mottagningen Karlskoga lasarett
Akutmottagningen, Karlskoga lasarett
Allmänpsykiatri Karlskoga
Arbetsterapeuter på sjukhuset
Avdelning Q, Karlskoga lasarett
Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen, Karlskoga lasarett
Bårhus och visningsrum på Karlskoga lasarett
Dagkirurgi, Karlskoga lasarett
Dialysmottagningen, Karlskoga lasarett
Dietist på sjukhuset
Endoskopimottagning, Karlskoga lasarett
Fysiologiska avdelningen, Karlskoga lasarett
Fysioterapeut på sjukhuset
Hudmottagningen, Karlskoga lasarett
Hörselvårdsmottagningen, Karlskoga lasarett
Intensivvårdsavdelningen (IVA), Karlskoga lasarett
IVA-mottagning Karlskoga lasarett
Kirurgisk mottagning, Karlskoga lasarett
Kirurgisk vårdavdelning 7, Karlskoga lasarett
Kuratorer på Karlskoga lasarett
Kvinnomottagning Karlskoga lasarett
Logopedmottagningen, Karlskoga lasarett
MAVA 1, medicinsk akutvårdsavdelning, Karlskoga lasarett
MAVA 2, medicinsk akutvårdsavdelning, Karlskoga lasarett
Mottagningen för medicin och geriatrik, Karlskoga lasarett
Njurmedicinsk mottagning, Karlskoga lasarett
Orofacial medicin, sjukhustandvård, Karlskoga lasarett
Ortopediska kliniken avdelning 6, Karlskoga lasarett
Ortopediska kliniken mottagning, Karlskoga lasarett
Ögonmottagningen, Karlskoga lasarett
Öron- näs och halsmottagningen, Karlskoga lasarett
Palliativa enheten, Karlskoga lasarett
Patientbiblioteket Karlskoga lasarett
Provtagningen, Karlskoga lasarett
Psykiatrisk avdelning Karlskoga
Rehabiliteringsenheten, Karlskoga lasarett
Röntgenmottagningen, Karlskoga lasarett
Sjukhuskyrkan Karlskoga lasarett
Venöst centrum, Karlskoga lasarett

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, January 6, 2021