Logo for the website Logo for the website

Patient från ett annat län på Karlskoga lasarett

Du har rätt att välja vilken vårdgivare du vill i landet när du söker vård inom primärvård och öppen specialistvård (all sjukvård där man inte behöver läggas in på sjukhus).

Om du behöver specialistvård som inte finns där du bor eller om väntetiderna till den vård du behöver är väldigt långa kan du själv söka vård i en annan region. Fråga din vårdgivare vad som gäller kring remisser till andra regioner. 

Du får själv betala patientavgift, resa och uppehälle.

Så gör du en Egen vårdbegäran till Region Örebro län

Om du vill söka vård på en mottagning exempelvis på Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ) ska du göra en Egen vårdbegäran. Det kallas ibland "egenremiss" och i den ska du betätta varför du vill komma till mottagningen. 

Som patient från ett annat län kan du inte göra en Egen vårdbegäran via e-tjänsterna på 1177 utan behöver skicka in en pappersblankett. 

Gör så här:

  1. Kontrollera vad det står på mottagningens sida om vad som gäller för dig som vill komma hit. Ibland kan det vara prover som ska vara tagna i din hemregion eller andra saker som måste vara klara innan du gör din egna vårdbegäran.
    Här hittar du våra mottagningar och vårdenheter
  2. Ladda ner, fyll i och skriv ut blanketten som gäller den mottagning du vill söka vård hos. Skicka den till någon av de adresser som finns angiven längst ned på blankettens sida. Du behöver bara skicka blanketten till en mottagning. (Du kan också skriva ut blanketten direkt och fylla i den för hand.) 
    Blanketter för Egen vårdbegäran till Region Örebro län
  3. Skicka blanketten till den adress som står angiven på blanketten. (Står det flera adresser ska du bara skicka blanketten till den mottagning där du vill söka vård.) 

Du kommer att få en bekräftelse på att mottagningen har tagit emot din egna vårdbegäran inom 14 dagar. Observera att Vårdgarantin inte gäller för vård som du söker utanför det län som du är folkbokförd i. 

Om du behöver akut vård

Om du plötsligt blir sjuk eller råkar ut för en olycka i Sverige har du alltid rätt att få vård på närmaste sjukvårdsenhet. Du betalar då den patientavgift som gäller i det landsting eller den region där du befinner dig och ditt hemlandsting/-region står för övriga kostnader.

Hotellrum för patienter och medföljande

För patienter med daglig behandling i öppenvård och lång resväg finns möjlighet till övernattning på Scandic Grand Hotel. Hotellet kan även utnyttjas av anhöriga/närstående till patienter samt personal med tillfälligt uppdrag/tjänst åt Region Örebro län.

Hotellets uppdrag är att tillhandahålla rum med helpension, men det är hemregionens regelverk för ersättning som gäller. Frukost ingår dock alltid i rumspriset.

I restaurangen finns möjlighet att sitta avskilt och äta. Patienter som av någon anledning inte vill besöka restaurangen kan få sin mat serverad på rummet.

Anhörig/närstående betalar direkt till hotellet. I särskilda fall betalar hemregionen anhörigkostnad. Intyg från hemregionen ska då uppvisas till hotellet.

Did the content help you?

Last updated: Monday, August 16, 2021