Logo for the website Logo for the website

Asyl-och invandrarhälsan Region Örebro län

Asyl- och invandrarhälsan ansvarar för att erbjuda en hälsoundersökning till alla nyanlända asylsökande, kvotflyktingar, familjeanknytningar och vissa andra nyanlända personer.

För att få en kallelse till Asyl- och invandrarhälsan måste du först ha registrerat dig hos Migrationsverket. Din kallelse gäller även som bussbiljett när du ska åka hit.

Hälsoundersökningen är frivillig. Den utförs av sjuksköterskor och distriktssköterskor och består av olika delar, till exempel:

- information om hälso- och sjukvård och tandvård i Sverige,
- ett personligt hälsosamtal och egenvårdsråd,
- viss provtagning. Den provtagning vi erbjuder gäller vissa infektionssjukdomar.

Om något av proverna visar ett positivt resultat informeras du som är patient. Du får en remiss vidare till rätt klinik för fortsatt vård. Om du har andra medicinska problem som behöver utredas vidare får du också en remiss.

Hälsoundersökning av barn
Barn erbjuds samma provtagning som vuxna. På barn kontrolleras också blodvärdet.

Små barn erbjuds ett PKU-test. PKU-testet kan visa på ovanliga men allvarliga medfödda sjukdomar. De går att behandla om man upptäcker dem tidigt.

För barn planeras också för fortsatta vaccinationer. Ta med vaccinationsbok om det finns från hemlandet till besöket.

Asyl- och invandrarhälsan

Telefon: 019-602 67 58 (röstbrevlåda)

Mottagning i Örebro: Fredsgatan 27 B, Örebro

Kontakt för dig som bor i västra länsdelen

(Karlskoga kommun, Degerfors kommun, Laxå kommun)

Telefon: 019-602 67 93 (röstbrevlåda)

Mottagning i Karlskoga: Karlskoga lasarett, Lasarettsvägen, Karlskoga