Region Örebo county Region Örebo county
Search

Stroketeam Karlskoga lasarett

Inom medicinkliniken finns ett stroketeam som består av ett mobilt stroketeam samt en stroke mottagning.
Mobila stroketeamet tränar patienter med mild till måttlig stroke i hemmiljö, teamet består av ett multidisciplinärt team; sjukgymnast, arbetsterapeut, logoped, kurator, dietist, läkare, sjuksköterska, undersköterska och medicinsk vårdadministratör.
På strokemottagningen sker uppföljningar efter TIA och stroke.

Phone number

072-141 45 60

Phone number

0586-668 86

Visiting adress

Entré

Kontaktcenter hjälper dig

Behöver du hjälp med att genomföra ett ärende på 1177.se? Har frågor om faktura, betalning eller frikort? Eller att hitta kontaktuppgifter till vården?

Kontaktcenter guidar dig