Logo for the website Logo for the website

Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård

Psykologenheten för mödrahälsovård och barnhälsovård arbetar förebyggande och hälsofrämjande. Vi riktar oss till blivande föräldrar och till familjer med barn i åldern 0-6 år som tillhör BVC. Vid önskemål om kontakt med Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård, kontakta er barnmorskemottagning eller BVC-mottagning.

Vi erbjuder även telefonrådgivning med BVC-psykolog till föräldrar i Örebro län med barn i åldern 0-6 år som är inskrivna på BVC i Örebro län. Detta är en kortare rådgivning på ca 30 minuter gällande frågor och funderingar kring barn och föräldraskap, till exempel relationen mellan barn och förälder eller beteenden hos barnet.

Du bokar tid till telefonrådgivningen via våra e-tjänster på 1177.se.

[Missing text '/views/unitpage/parts/phoneandtimes/telephonenumber' for 'English']

019-602 10 00

[Missing text '/views/unitpage/index/visiting-address' for 'English']

Fabriksgatan 8, Örebro