Logo for the website Logo for the website

Enhetssidor (mottagningar, vårdcentraler, avdelningar och enheter) på regionorebrolan.se får endast byggas upp och ändras av kommunikatörer inom HS. Kontaktuppgifter uppdateras av verksamheters KOLL-administratörer.

Är det en mottagning eller inte?

Mallarna för enhetssidor ligger avpublicerade under denna sida - du måste logga in i Episerver för att se dem. 

 

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, November 23, 2022