Logo for the website Logo for the website

Kontaktuppgifter i Episerver

Så hanteras kontaktuppgifter till personal respektive enheter/funktioner i Episerver på våra externa webbplatser (ej 1177.se):

Varifrån hämtas uppgifterna till en enhetssida?

Anger vilka fält som hämtas från KOLL och vad de heter i KOLL, vilken information som inte hämtas från KOLL utan Episerver samt vilka fält som enbart kan uppdateras av kommunikatör och inte Katalogadmin.

Riktlinje för kontaktuppgifter på våra webbar och i e-tjänster

Anger vilka enheter/funktioner som ska ha kontaktkort på 1177.se och inte, hur kontaktuppgifter för mottagningar, vårdavdelningar, vårdcentraler och övriga enheter anges för att skapa enhetlighet över alla webbarna.

Publicera ut en mottagning som kontaktkort på 1177.se

Kräver en särskild behörighet i KOLL som just nu enbart Ullis och Camilla har.

Obligatoriska KOLL-fält för publicering av kontaktkort inklusive aktuella verksamhetskoder

Koordinater & besöksadresser att ange i KOLL

Organisationsträd KOLL (kräver inte inlogg)

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, October 18, 2022