Logo for the website Logo for the website

Främjandestöd litteratur

Du som är blivande eller etablerad författare i Örebro län kan söka stöd för att utveckla ditt författarskap, till exempel genom sammanhängande skrivtid. Stödet kan också användas som bidrag till lektörsstöd, utgivning eller något annat som rör utveckling av litteraturen som konstform i Örebro län. Det högsta beloppet som går att söka är 25 000 kronor.

Vem kan söka?

Du som är etablerad eller blivande författare över 18 år och bosatt eller huvudsakligen verksam i Örebro län kan söka. Stöd beviljas högst en gång per kalenderår. Endast privatpersoner kan söka stipendiet.

När kan du söka?

Under 2023 kan du ansöka två gånger, senast: 15 mars och 15 september.
Ansökningsperioderna öppnar 15 februari och 15 augusti.

Ansökningarna börjar handläggas först efter sista ansökningsdag. Handläggningstiden kan ta upp till en månad frånn sista ansökningsdag. Det går inte att söka retroaktivt.

Villkor

Du hittar all information om stödet i riktlinjerna, läs dessa innan du skickar in ansökan.

Contacts

Johanna Berglund

Utvecklingsledare: Litteratur

Did the content help you?

Last updated: Monday, February 13, 2023