Region Örebo county Region Örebo county
Search

Främjandestöd litteratur

Du som är blivande eller etablerad författare i Örebro län kan söka stöd för att utveckla ditt författarskap, till exempel genom sammanhängande skrivtid. Stödet kan också användas som bidrag till lektörsstöd, utgivning eller något annat som rör utveckling av litteraturen som konstform i Örebro län. Det högsta beloppet som går att söka är 25 000 kronor.

Vem kan söka?

Du som är etablerad eller blivande författare över 18 år och bosatt eller huvudsakligen verksam i Örebro län kan söka. Stöd beviljas högst en gång per kalenderår. Endast privatpersoner kan söka stipendiet.

När kan du söka?

Nästa ansökningstillfälle är den 15 februari-15 mars 2024.

Ansökningarna börjar handläggas först efter sista ansökningsdag. Handläggningstiden kan ta upp till en månad från sista ansökningsdag. Det går inte att söka retroaktivt.

Villkor

Du hittar all information om stödet i riktlinjerna, läs dessa innan du skickar in ansökan.

Beviljade stöd

Hösten 2023

Följande personer har beviljats varsitt stipendium om 25 000 kronor:

 • Hanna Wallsten
 • Anders Södergård
 • Åsa Sandell
 • Siri Berzelius

Följande person har beviljats ett stipendium om 23 900 kronor:

 • Kerstin Önnebo

Våren 2023

Följande personer har beviljats varsitt stipendium om 25 000 kronor:

 • Markus Lutteman
 • Johan Wren
 • Helena Hedlund
 • Michael Horvath Dahlman

Följande personer har beviljats varsitt stipendium om 2 000 kronor:

 • Katarina Barycz
 • Anna Nyvall
 • Anna Norén Karlsson

Contacts

Johanna Berglund

Utvecklingsledare: Litteratur

Did the content help you?

Last updated: Thursday, February 15, 2024