Logo for the website Logo for the website

Kulturstöd och stipendier

Vi arbetar för att invånare och besökare ska få tillgång till ett rikt, varierat och offentligt finansierat kulturliv. Därför har föreningar, studieförbund och kulturaktörer möjlighet att söka föreningsstöd, stöd till olika projekt eller utvecklingssatsningar.

Syftet med stöden är att medverka till en utveckling av hela länets attraktionskraft för invånare, besökare och företag. Utgångspunkten för stöden är de prioriteringar och mål som beskrivs i kulturplanen.

Extra stödåtgärder

Extra stöd för att stötta människor på flykt från krig

En kultursatsning på 500 000 kronor ska ge stöd åt människor som är på flykt från krig. Det beslutade Region Örebro läns kulturnämnd den 5 maj 2022.

Läs mer om och ansök om extra stöd för att stötta människor på flykt från krig.

Stöd med anledning av corona

Under 2020 och 2021 har Region Örebro läns kulturnämnd tagit en rad beslut om stödåtgärder till kulturaktörer och aktörer inom civilsamhället.

Läs mer om Region Örebro läns stödåtgärder med anledning av corona

Vi erbjuder flera typer av stöd inom dansområdet. Du kan söka stöd för egen utveckling, dansproduktion eller för att arrangera dansföreställningar.

Du kan söka det här stödet för att arrangera en dansföreställning för både en vuxen publik och för barn och unga. Använd stödet för att exempelvis betala gage, resa, logi och traktamente för de som medverkar i dansföreställningen.

Främjandestöd dans är till för dig om vill utveckla dina kunskaper inom dans. Nu får du en chans att testa din idé. Sök stödet för att exempelvis arrangera en workshop, ta del av fortbildning eller som resebidrag för att delta i ett dansarrangemang.

Stipendiet är ett ekonomiskt stöd till din dansproduktion.

Inom filmområdet erbjuder vi flera typer av stöd. Du kan låna filmteknik, söka stipendium för filmproduktion eller filmvisning.

Arrangemangsstödet för visning är till för arrangörer och biografer som vill skapa ett visningsarrangemang, utöver ordinarie repertoar. Det kan till exempel vara ett mervärdesarrangemang i anslutning till en premiärvisning, eller en filmfestival.

Filmproduktionsstipendium är ett ekonomiskt stöd till din filmproduktion.

Du kan låna enkel filminspelningsteknik och redigeringsdatorer till din filmproduktion.

Du som är professionell producent, regissör och/eller manusförfattare med företag registrerat i Örebro län kan söka upp till 250 000 kronor för att utveckla ett långfilms- eller tv-serieprojekt från idé till produktionsstart.

Från och med våren 2021 kan du söka stöd för utveckling av egen konstproduktion, stöd i genomförande av konstutställning, arrangemang eller för egen utveckling.

Från och med våren 2021 kan du som är blivande eller etablerad författare i Örebro län söka stöd för att utveckla ditt författarskap, till exempel genom sammanhängande skrivtid. Stödet kan också användas som bidrag till lektörsstöd, utgivning eller något annat som rör utveckling av litteraturen som konstform i Örebro län.

Region Örebro län ger stöd till kulturföreningar, övriga föreningar, sociala stödorganisationer och ungdomsföreningar. Syftet med stödet är att ge människor möjlighet till gemenskap, engagemang och en meningsfull vardag, genom föreningslivet.

Du som är intresserad av internationella samarbeten kan söka det internationella stipendiet. Internationella samarbeten kan ske på många olika sätt och på flera olika nivåer. Du kan också söka stipendiet för att få möjlighet att bjuda in internationella kulturutövare till Örebro län.

Utbyten som uppfyller dessa två villkor prioriteras:

  • de är nyskapande och experimentella,
  • de är metodutvecklande för långsiktig samverkan.

Vem kan söka?

Bara enskilda personer kan söka internationellt stipendium. Du kan söka upp till 20 000 kronor.

När kan du söka?

Ansökningsperioderna för 2023 öppnar 15 februari. Ansök senast 15 mars.

Ansökningarna handläggs efter sista ansökningsdag. Handläggningen kan ta upp till en månad.

Kontakt

Isak Bergström

Utvecklingsledare: Stöd och handläggning

Du som är kulturaktör och har anknytning till Örebro län kan ansöka eller bli nominerad till Region Örebro läns kulturstipendium.

Region Örebro län fördelar ut totalt 30 000 kronor per år, till en eller flera kulturstipendiater. Vi delar också ut ett kulturpris som består av 50 000 kronor och ett kulturföremål.

Söker du ett nytt och utvecklande sammanhang för ditt skapande? Har du idéer du vill utveckla? Region Örebro län erbjuder från och med hösten 2022 flera nya mentorskapsprogram.

Under vintern och våren 2022/2023 kan du söka två tillfälliga stöd inom musikområdet: musikstipendium och musikresidens.

Stöden ska möjliggöra arbetsro och utrymme att prioritera den egna musikaliska utvecklingen och arbetet.

Region Örebro län ger stöd till studieförbunden. Syftet med stödet är att ge människor möjlighet till gemenskap, engagemang och en meningsfull vardag, genom folkbildningen.

Främjandestöd teater

Du som är kulturaktör eller arrangör inom professionell teaterverksamhet kan söka stöd för att utveckla och stärka din kompetens inom teaterområdet. Stödet kan till exempel sökas för workshops, fortbildning eller till resebidrag för att delta i en kompetenshöjande aktivitet.

Du som är mellan 13-25 år kan söka upp till 6 000 kronor för att genomföra ett kulturarrangemang inom till exempel musik, dans, teater, konst, film eller poesi. Ditt arrangemang ska i första hand rikta sig till personer i samma ålder som dig, det vill säga 13-25 år.

Organisationer, föreningar, företag och kommuner kan söka utvecklingsmedel, men inte i vinstsyfte. Syftet med stödet är att stimulera utvecklingen av kulturlivet i Örebro län. 

Utvecklingsmedel till folkbibliotek i Örebro län kan sökas två gånger per år.

Arbetar din organisation med projekt som ger samhällsnytta? Nu kan ni söka stöd för innovativt utvecklingsarbete som bidrar till hållbar utveckling. Använd stödet för att utveckla eller förverkliga nya idéer och nyskapande projekt där målet är långsiktiga och hållbara effekter för människor och samhälle. Projektet ska vara nytt lokalt, men kan ha förebilder på andra platser.

Du som är verksam inom en ideell förening har möjlighet skapa engagemang genom att söka medel till konkreta naturvårdsprojekt. 

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, November 1, 2022