Region Örebo county Region Örebo county
Search

Vilt- och naturvårdsbidrag

Du som är verksam inom en ideell förening har möjlighet att söka medel till konkreta naturvårdsprojekt.

Syftet med bidraget är att skapa engagemang och möjlighet för ideella föreningar att praktiskt genomföra konkreta naturvårdsprojekt.

När vi bedömer din ansökan kommer vi titta extra noga på frågor som naturvårdsnytta, behov, engagemang och samarbete. Insatser som inkluderar barn och unga samt personer med särskilda behov kommer att prioriteras.

Vem kan söka? 

Ideella föreningar i Örebro län kan söka vilt- och naturvårdsbidraget.

När går det att söka? 

Ansökningstiden till vilt- och naturvårdsbidraget är öppen till och med 15 februari 2023. Nämnden för regional tillväxt inom Region Örebro län är enväldig jury och dess beslut i stipendieärenden kan inte överklagas.

Vad behöver finnas med i ansökan? 

För att kunna göra en bedömning ska din ansökan innehålla information om:

  • ansvarig
  • målsättning
  • bakgrund
  • genomförande
  • kostnad
  • karta/ritning
  • eventuell medfinansiering
  • kontaktpersoner

Efter projektets genomförande ska du skicka in kortfattad återrapportering.

Contacts

Johan Karlström

Utvecklingsledare: Natur och friluftsliv

Did the content help you?

Last updated: Monday, January 2, 2023