Region Örebo county Region Örebo county
Search

Utvecklingsmedel - kultur

Region Örebro län har tidigare beviljat stöd till kulturföretag, organisationer, föreningar och kommuner för projekt som på olika sätt bidrar till att utveckla kulturlivet i Örebro län. Stödet är pausat under 2024.

Redovisning av projektet

Senast en månad efter avslutat projekt redovisar du projektet genom att svara på ett webbformulär.

Beviljade stöd

I december 2022 beviljade kulturnämnden åtta projekt stöd om sammanlagt 750 000 kronor för att stärka den regionala kulturutvecklingen under 2023:

 • ABF Örebro län (40 000 kronor) för projektet 2413 steg, del 3
  Projekt 2413 steg, del 3 är en utveckling av en befintlig dansföreställning som satts upp under sommaren 2022. Syftet med projektet är att kunna presentera föreställningen bredare geografiskt och lokalmässigt.
 • ABF Örebro län (30 000 kronor) för projektet Musikalen Alice i Underlandet
  ABF Örebro län vill tillsammans med kören Blended voices inspirera ungdomar att, tillsammans med andra ungdomar, starta en musikalverksamhet som främjar olika kulturyttringar och som skapar integration och samarbete, både från landsort och tätort.
 • Askersunds kommun (170 000 kronor) för projektet Trepartssamarbete för mer scenkonst
  Projektet Trepartssamarbete för mer professionell scenkonst har tidigare beviljats utvecklingsmedel kultur för att i samverkan mellan Askersunds kommun, Lerbäcks teater och Länsmusiken i Örebro AB erbjuda länets södra delar mer professionell scenkonst. Projektet tar sin utgångspunkt i Astrid Lindgrens sagovärld och detta utgör det tredje och sista året på projektet.
 • Författarcentrum Väst (50 000 kronor) för projektet Jag skriver i dina ord
  Projekt Jag skriver i dina ord har tidigare beviljats utvecklingsmedel kultur för att erbjuda författarbesök och genomföra en skrivtävling för gymnasieungdomar i länet och detta utgör det tredje året på projektet.
 • Konstfrämjandet Bergslagen (140 000 kronor) för projektet Den barnkonventionella lekplatsen
  Den barnkonventionella lekplatsen - Älvesta är ett samarbetsprojekt mellan bland andra Konstfrämjandet Bergslagen, Örebro kommun, Örebrobostäder och Kumla kommun. Inom projektet utvecklas praktiska exempel på hur barn kan delta i kulturlivet och utvecklingen av sina egna lekmiljöer och knyter an till den lokala och regionala historiska stenindustrin inom länet.
 • Live at Heart utveckling ekonomisk förening (150 000 kronor) för projektet Live at Heart
  Projekt Live at Heart syftar till att kartlägga och analysera länets musikliv, turnera på flera orter med konceptet Live at Heart on tour och på flera sätt stärka länets musikinfrastruktur.
 • Studiefrämjandet Örebro-Värmland (160 000 kronor) för projektet Ung kultur möts
  Projektet Ung kultur möts syftar till att erbjuda unga ett kulturellt sammanhang, utveckling och fördjupning och att stärka dem i arrangörskap och demokratiskt deltagande genom skapande och organiserande. Genomförandet innefattar uppbyggnad av organisation lokalt och regionalt och genomförande och deltagande i festivaler lokalt, regionalt och nationellt.
 • Örebro dragspelsklubb (10 000 kronor) för projektet Dragspelets dag, World accordion day
  Dragspelets Dag (World Accordeon Day) firas den 6 maj varje år över hela världen sedan 2009. Genom projektet vill Örebro Dragspelsklubb ansluta till festivalen genom att anordna ”Dragspelets dag” på Gällersta Forngård.

Contacts

Isak Bergström

Utvecklingsledare: Stöd och handläggning

Did the content help you?

Last updated: Thursday, January 11, 2024