Region Örebo county Region Örebo county
Search

Låna filmteknik

Vi lånar ut filmteknik till filmproduktioner i Örebro län. Tekniken hämtas och lämnas i Örebro.

Du kan låna enkel filminspelningsteknik - exempelvis kameror, ljud- och ljusutrustning - via vår samarbetspartner Örebro Filmförening.

Syftet med utlåningsverksamheten är att främja produktion av fiktion- och dokumentärfilm av regionala filmskapare. Tekniken lånas inte ut till kommersiella produktioner såsom beställningsfilm, reklam- eller informationsfilm. 

För lån av filmteknik

Du som är medlem i Örebro Filmförening har fri tillgång till kamera, ljud-, ljusteknik och stativ.

Örebro Filmförening

Contacts

Jerry Eriksson

Utvecklingsledare: Film (biograf och visning, filmproduktion)

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, April 16, 2024