Region Örebo county Region Örebo county
Search

Stöd till kultur och civilsamhälle

Vi ger stöd till organisationer, kommuner och enskilda kulturaktörer. Stöden kan vara ekonomiska i form av föreningsstöd, stipendier, delfinansiering av projekt eller utvecklingsarbeten.

Här hittar du information om de ekonomiska stöd du kan söka. Vi ger stöd både till organisationer och individuella stöd till dig som är enskild kulturutövare.

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, November 29, 2022