Logo for the website Logo for the website

Arrangörsstöd för professionella dansföreställningar

Du kan söka det här stödet för att arrangera en dansföreställning för både en vuxen publik och för barn och unga. Det högsta beloppet som går att söka är 30 000 kronor. Använd stödet för att exempelvis betala gage, resa, logi och traktamente för de som medverkar i dansföreställningen.

Vem kan söka?

Juridiska personer, det vill säga organisationer, föreningar eller företag kan söka stödet. Du får inte söka stödet i vinstsyfte.

När kan du söka?

Ansökan görs löpande under året. Ansökan kan inte göras retroaktivt utan måste sökas i förskott. Räkna med cirka 2-3 veckors handläggningstid.

Är du 13-25 år och vill arrangera en kulturaktivitet?

Om du är 13-25 år och vill göra ett kulturarrangemang inom till exempel dans, konst, film, musik, poesi eller teater kan du söka stipendiet Ung peng. Du kan få upp till 6 000 kr.

Ansök om Ung peng

Contacts

Johanna Ström

Utvecklingsledare: Dans

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, June 22, 2022