Region Örebo county Region Örebo county
Search

Vad gör en danskonsulent?

På Dans i Örebro län arbetar två utvecklingsledare eller danskonsulenter. I filmen förklaras danskonsulentens roll.