Region Örebo county Region Örebo county
Search

Mentorskapsprogram kultur

Söker du ett nytt och utvecklande sammanhang för ditt skapande? Har du idéer du vill utveckla? Region Örebro län erbjuder flera nya mentorskapsprogram.

Genom programmet kan du få hjälp att utveckla en konstnärlig idé, bredda dina färdigheter eller fördjupa dina kunskaper inom ditt konstområde. Programmen syftar till att stödja och utveckla ditt konstnärskap, stimulera lärande, ta till vara kunskaper och erfarenheter samt ge möjligheter till reflektion.

Vem kan söka?

Du som är

  • kulturutövare och verksam inom något av områdena bild och form, film, litteratur och teater i Örebro län.
  • folkbokförd i Örebro län
  • över 18 år

Did the content help you?

Last updated: Monday, February 6, 2023