Region Örebo county Region Örebo county
Search

Vill du bli mentor?

Har du flera års erfarenhet som professionell kulturskapare, ett bra nätverk och vill dela med dig av dina kunskaper? Du som är etablerad kulturutövare inom bild och form, film, litteratur eller teater kan skicka in en intresseanmälan om att bli mentor.

Som mentor hjälper du en adept i en process att ge fördjupade kunskaper inom ett konstområde. Du blir ett stöd i att utveckla ett konstnärskap och en viktig del i att stimulera lärande, ta till vara kunskaper och erfarenheter samt ge möjlighet till reflektion, både för mentorer och adepter. Vi hoppas att mentorskap ska hjälpa till att bygga broar och skapa spännande möten.

Om programmet

Mentorskapsprogrammet pågår som längst under tre månader, med totalt tio timmars mötestid. Vi från Region Örebro län är med vid ert första möte och efter det väljer du och din adept att disponera tiden som ni vill.

Ersättning

Som mentor ersätts du för 10 mötestimmar och 6 förberedelsetimmar, totalt 16 timmar. Arvodet följer KRO:s rekommendationer om 1130 kronor/timme.

Redovisning

Efter avslutat program redovisas erfarenheterna från programmet skriftligt av både adept/deltagare och mentor inom en månad.

Intresseanmälan

Vill du bli mentor? Skicka en intresseanmälan via e-post till ansvarig för respektive kulturområde.

Bifoga ett personligt brev om varför du vill bli mentor, CV/meritförteckning samt arbetsprover.

Mentorer matchas utifrån önskemål och behov hos ansökande adept. Observera att inskickad intresseanmälan för att bli mentor inte innebär någon garanti för att matchas med en adept.

Vill du veta mer? Kontakta ansvarig för respektive konstområde.

Kontakt

Bild och form

Mattias Käll

Utvecklingsledare: Bild och form 50%

Ulrika Stigbäck

Utvecklingsledare: Bild och form

Dans

Mia Eklund

Utvecklingsledare: Dans

Film

Jerry Eriksson

Utvecklingsledare: Film (biograf och visning, filmproduktion)

Litteratur

Johanna Berglund

Utvecklingsledare: Litteratur

Teater

Lena Backlund

Utvecklingsledare: Teater

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, January 30, 2024