Region Örebo county Region Örebo county
Search

Mentorskapsprogram inom bild och form

Vill du få stöd att utveckla ditt konstnärskap? Behöver du rådgivning för att komma vidare med en konstnärlig idé? Ansök till mentorskapsprogrammet för konstnärer i Örebro län!

Mentorskap bild och form kan sökas av dig som är konstnär eller konsthantverkare och vill utveckla dig inom ditt område med stöd, kunskap och erfarenhet från en etablerad konstnär/konsthantverkare. Du som är i början av din yrkesbana och vill få bättre förutsättningar att etablera dig i den konstnärliga världen är också välkommen att söka.

Genom mentorskapet kan du exempelvis få hjälp med inriktning på din professionella karriär, en konstnärlig idé, fördjupade kunskaper inom ditt område och möjlighet till konstnärligt utbyte.

Aktuellt 2024

Annas konstverk i ateljé

I april startade två mentorsprogram. Konstnärerna Tetiana Kutniakhova och Anna Pettersson är två adepter som fått varsin mentor.

Tetiana Kutniakhova ansökte om att få utveckla och fördjupa sig i att måla på glas. Hon har glaskonstnären Christina Alvner som mentor.

Anna och Kristina

Anna Pettersson önskade utveckla sitt arbete med offentlig konst och hur hon kommunicerar sitt konstnärskap. Annas mentor kommer att vara konstnären Kristina Lindberg som bland annat har kunskap av arbete med offentliga gestaltningar samt undervisar i skulptur och konsthistoria på Örebro konstskola.

Kristina beskriver deras arbete inom mentorskapet så här:

"I Annas praktik kommer vi bland annat fokusera på att försöka översätta Annas öppna och undersökande metoder till mer fasta material och permanenta installationer.

En utmaning med att skapa offentliga gestaltningar är just att kunna hitta sätt att jobba intuitivt som konstnär. Det är en typ av gestaltningar som ofta innebär en långsam och stundtals byråkratisk arbetsgång vilken kräver planering med underleverantörer, beställare och projektledare.

Varje detalj, material och teknisk lösning planeras till exempel noggrant och ska godkännas innan konstnärens arbete kan starta. Detta gör att det blir svårare för konstnärer att kunna följa magkänslan när verket väl ska realiseras - ofta avstannar många konstnärliga processer efter det att skissen har färdigställts."

Anna Petterson säger:

"Mentorskapet med Kristina Lindberg betyder mycket för mig då jag är i en utvecklingsprocess i mitt konstnärskap just nu och vill fördjupa mig i delar som Kristina har stor erfarenhet av och kunskap om. Både praktiskt och metodmässigt.

Så jag är väldigt glad att just Kristina blev min mentor. Även chansen att få reflektera över den pågående processen och de materiella resultaten är guld värt. Jag ser fram emot våra träffar och diskussioner de kommande månaderna."

Om programmet

Programmet har ett flexibelt upplägg och innehåller totalt tio timmars mötestid som kan spridas ut under en till flera månader. Adept och mentor kommer tillsammans överens om upplägg och hur länge programmet pågår. Programmet måste dock genomföras i sin helhet under innevarande år. Vid behov kan adept och mentor ta hjälp av Region Örebro län för planering.

Att delta i programmet är kostnadsfritt. Efter avslutat program redovisas erfarenheterna från programmet skriftligt inom en månad. Region Örebro län bjuder även in till ett utvärderingsmöte tillsammans med adept och mentor.

Ansökan

Ansökningsperioden är öppen den 1 februari-1 mars varje år.

Skriv ett personligt brev om vem du är och varför du söker mentorskapsprogrammet inom bild och form. Beskriv vad du vill få hjälp med att utveckla eller stärka. Bifoga CV/meritförteckning och 3-5 arbetsprover. Alla dokument ska vara i PDF-format.

Beskriv dina behov och önskemål, så tydligt som möjligt, då blir det lättare för oss att matcha dig med rätt mentor. Vi prioriterar mentorer verksamma i Örebro län.

Har du redan inlett en dialog med någon som du önskar blir din mentor? Det går bra att föreslå den personen i din ansökan, men du behöver först ha fått ett okej från personen på att du får ange dennes namn och kontaktuppgifter i ansökan.

Urval

Uppstart av mentorprogrammet sker så snart det är möjligt efter urval och matchning med mentor.

Observera att inskickad ansökan till mentorskapsprogrammet inte innebär någon garanti för att få en mentor.

Contacts

Mattias Käll

Utvecklingsledare: Bild och form 50%

Ulrika Stigbäck

Utvecklingsledare: Bild och form

Did the content help you?

Last updated: Friday, May 24, 2024