Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Läkemedelscentrum

Läkemedelscentrum har ett övergripande ansvar för läkemedelsfrågor inom Region Örebro län

Läkemedelscentrum arbetar huvudsakligen inom områdena:

  • Läkemedelsrekommendationer (Läkemedelskommittéverksamhet)
  • Läkemedelshantering
  • Dosförpackade läkemedel
  • Klinisk farmaci
  • Upphandling av läkemedel
  • Uppföljning av läkemedelsförskrivning
  • Upphandling och uppföljning av läkemedelsförsörjningstjänst och dostjänst.
  • Framtagande av övergripande rekommendationer och styrande dokument, som gäller för hela hälso- och sjukvården.
  • Övergripande läkemedelsadministrativa frågor inom Region Örebro län, såsom exempelvis samverkan med apoteksaktörer, budget och kostnadsuppföljning samt arbetsplatskoder för recept.

För att läsa mer om vårt arbete finns länk till läkemedelscentrums hemsida här .

Kontakter

Maria Palmetun Ekbäck

Chef för läkemedelscentrum, ordförande i läkemedelskommittén

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 december 2020