Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Finansiering av forskarutbildning och projektmedel för dig som arbetar inom kommunal hälso- och sjukvård för äldre inom Örebro län

Region Örebro län, Örebro universitet och länets kommuner har tillsammans tagit flera initiativ för den akademiska utvecklingen inom den kommunala hälso- och sjukvården för äldre.

Länets tolv kommuner har beslutat att tillsammans avsätta ekonomiska medel för att möjliggöra för fyra medarbetare att genomgå forskarutbildning vid Örebro Universitet. Region Örebro län och Örebro Universitet bidrar med handledarkompetens och forskningsstödjande infrastruktur

Information om utlysningen

För dig som är antagen som doktorand och beviljad forskningstid enligt finansieringsmodellen nedan finns nu möjlighet att ansöka om projektmedel. Beviljade projektmedel är disponibla 2 år från beslutsdatum. Absolut totalt kostnadstak inom basanslaget är 75 tkr per år och doktorand. Mer information om vilka kostnadsslag som kan beviljas samt rutiner för utbetalning finns längre ner på sidan.

Ansökan

Ansökan om finansiering enligt den kommungemensamma modellen sker i Researchweb där du väljer fliken för ”Särskilda satsningar”.

Ett aktuellt och komplett ifyllt personkort, inklusive CV-uppgifter om utbildning, arbetsplats och ev. publikationer, är en förutsättning för att din ansökan ska behandlas. Även handledaren ska ha ett ifyllt och uppdaterat personkort.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioder är 2 ggr/år (augusti och januari).

Bedömning

Ansökan bedöms enligt fastställda kriterier av en partssammansatt liten gruppering med hög vetenskaplig kompetens och stor erfarenhet av bedömning av medelsansökningar för forskning.

 

 

Kontakter

Om du har frågor som rör ansökningsförfarandet och finansieringsmodellen, kontakta:

Maria Hälleberg Nyman

Forskningsledare äldre

Om du har frågor som rör Researchweb, kontakta:

Helena Sävenstrand

Enhetschef

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 14 december 2023