Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Forskarveckor och projektmedel från forskningskommittén

Forskarveckor

Region Örebro läns forskningskommitté utlyser två gånger per år tid för forskning, så kallade forskarveckor. För att kunna söka forskarveckor ska du vara anställd inom Region Örebro län och tjänstgöra på minst 25%. Forskarveckorna är i första hand avsedda för doktorander som är registrerade vid institution inom Örebro universitet, eller, om särskilda skäl föreligger, även vid annat universitet. Veckor kan också beviljas yngre, oregistrerade forskare med minst magisterexamen. Även som disputerad forskare kan du få ta del av dessa forskarveckor. Regionens forskarveckor finansieras av regionens forskningsmedel eller via de särfonder och donationsstiftelser som regionen förfogar över.

Forskarveckor kan ej kombineras med förordnande inom ALF-programmet. 

Projektmedel

Forskningskommittén utlyser två gånger per år projektmedel. För att kunna söka dessa projektmede krävs en aktuell tjänstgöring omfattande minst 25 % vid Region Örebro län. Anställningen kan vara tillsvidareanställning eller visstidsanställning, eller förenad anställning vid Örebro universitet. 

Dispositionstid

Beviljade forskarveckor och projektmedel disponeras under 2 år från beslutsdatum. För att din ansökan ska kunna bedömas krävs ett uppdaterat personkort i Researchweb och att ditt forskningsprojekt finns registrerat i regionens projektdatabas.​

 

Kontakter

Region Örebro läns forskningskommitté

Angelica Netterhall

Forskningskommitténs sekreterare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 augusti 2022