Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Utvecklingsmedel social innovation

Arbetar din organisation med projekt som ger samhällsnytta? Nu kan ni söka stöd för innovativt utvecklingsarbete som bidrar till hållbar utveckling. Använd stödet för att utveckla eller förverkliga nya idéer och nyskapande projekt där målet är långsiktiga och hållbara effekter för människor och samhälle. Projektet ska vara nytt lokalt, men kan ha förebilder på andra platser.

Vem kan söka?

Civilsamhällsorganisationer i Örebro län kan söka stöd.

Stödets storlek

Civilsamhällsorganisationer kan normalt ansöka om mellan 20 000 och 50 000 kronor.

Region Örebro län har ett medfinansieringskrav, vilket innebär att sökande själv behöver gå in i projektet med minst lika mycket antingen i kontanta medel i eller arbetad tid. Arbetstid, betald eller ideell kan användas som medfinansiering. En timme (betald eller ideell) värderas till 330 kronor.

Vilka projekt går det att söka för?

För att beviljas stöd ska de grundläggande kraven uppfyllas, några av dessa är att projektet ska

  • bedömas ha samhällsnytta
  • vara nyskapande och ha som mål att ge långsiktiga och hållbara effekter
  • vara nytt lokalt, men kan ha förebilder på andra platser
  • vara förankrat hos eventuella samarbetspartners

Läs mer i riktlinjerna.

När kan vi söka?

Det går bra att söka under hela året, men i juli och december är det uppehåll.

Handläggare från Region Örebro län och representanter för Coompanion Mälardalen och Stiftelsen Activa bedömer alla ansökningar. Du kommer att bli inbjuden till ett möte om din ansökan.

Grundläggande krav och uppföljning

Du hittar all information om stödet i riktlinjerna. Där framgår ramar för stödet, grundläggande krav och hur uppföljning görs. Läs dessa innan du skickar in ansökan.

Kontakter

Mona Hedfeldt

Utvecklingsledare: Civilsamhälle

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 17 juni 2022