Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Utvecklingsstöd till filmproduktion

Du som är professionell producent, regissör och/eller manusförfattare med företag registrerat i Örebro län kan söka upp till 250 000 kronor för att utveckla ett långfilms- eller tv-serieprojekt från idé till produktionsstart.

Vem kan söka?

Du som är professionell producent, regissör och/eller manusförfattare inom film och tv och har ditt företag registrerat i Örebro län.

När kan du söka?

Ansökan för 2022 är stängd. Beslut fattas på kulturnämndens sammanträde i december.

Information om nästa ansökningsomgång publiceras våren 2023.

Vad går det att söka för?

  • Utveckling av långfilm (över 60 minuter) eller tv-serieproduktion inom dokumentär eller fiktion.
  • Produktion där sökanden har för avsikt att spela in hela eller merparten  i Örebroregionen.
  • Kostnader från idéutveckling fram till produktionsstart. Exempelvis: researcharbete, manusutveckling, platsletande, casting, inspelning av testscener och annan initial planering för att nå finansiering och inspelningsstart.

Hur mycket kan jag söka?

Utvecklingsstöd kan beviljas upp till 250 000 kronor per projekt. Totalt finns 800 000 kronor att fördela.

Grundläggande krav, villkor och uppföljning

Du hittar all information om stödet i riktlinjerna, läs dessa innan du skickar in ansökan.

Bakgrund

Utvecklingsstödet är det första steget i en större satsning på film inom Region Örebro län, där steg två är att se över möjligheterna att från 2024 kunna erbjuda slutfinansiering genom samproduktion.

Utvecklingsstöd filmproduktion. Ansök senast 1 oktober

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 oktober 2022