Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

12. Betalning

Betalning kan ske med faktura, kort eller kontanter. Om patienten väljer att betala med faktura bevakas högkostnadsskyddet automatiskt (se 12.1). Faktura betalas i bank, internetbank eller med hjälp av autogiro. Patienter kan inte betala sin faktura i en patientkassa, förutom asylsökande.

Patient utan adress bör betala kontant om fakturaadress saknas.

Om patienten är avgiftsbefriad utfärdas noll-kvitto.

12.1 Samlingsfaktura

En samlingsfaktura skickas ut varje månad till alla patienter. Fakturan skickas till patientens folkbokföringsadress.

Den samlade fakturan innehåller alla typer av besöksavgifter, inkontinensartikel, avgift för inläggning på sjukhus, intyg, vaccinationer, uteblivandeavgift för ej avbokade besök och av- ombokning mindre än 24 timmar före bokad besökstid samt avgifter för hälsokontroller. I fakturaservicen ingår inte avgifter för hjälpmedel, läkemedel, sjukresor, avgifter i tandvårdsstödet, vanlig tandvård eller speciallivsmedel. Av dessa är enbart avgifter i tandvårdsstödet högkostnadsgrundande. Avgifter som inte är högkostnadsgrundande tillkommer utöver avgifterna för besök.

För den som begär faktura för den sista betalningen upp till frikortstaket bevakas nivån automatiskt. Mottagningen kan med hjälp systemet Frisamkassa se patientens avgiftssaldo. Den som betalat samlingsfaktura och uppnått frikortsnivån får inte automatiskt ett frikort hemskickat. Ingen faktura sänds ut så länge frikortsperioden gäller.

12.2 Betalningspåminnelse

Besöksavgifter och andra avgifter kan bli föremål för regionens påminnelserutin. Betalning ska vara regionen tillhanda inom 30 dagar från fakturadatum (anges på fakturan). Efter sju dagar räknat från fakturans förfallodag överlämnas ärendet för regionens påminnelserutin. För utsändande av betalningspåminnelse och inkassokrav tas lagreglerade avgifter ut.

12.3 Avskrivning av patientavgift

För att en patientavgift ska kunna avskrivas ska den ordinarie delegationsordningen följas. Enligt den har områdeschef rätt att avskriva fordran under 200 000 och besluta om nedsättning av avgift under 50 000 kronor. Mer information. Om en patientavgift har utfärdats på felaktiga grunder har en medarbetare befogenhet att
korrigera felet.

När patienten uteblir eller avbokar senare än 24 timmar har dock mottagningspersonal möjlighet att på egen hand besluta om avgift ska betalas eller inte (se 3.4).


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 25 mars 2020

Innehållsansvarig: Gabriel Stenström

Publicerad av Gabriel Stenström