Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Tänk om alla kunde prata med varandra

Publicerad: 2024-04-22 12:05

För den som har många vård- och omsorgskontakter finns det möjlighet att få en samordnad plan (SIP). Då samlas alla inblandade till ett möte där den enskilda får hjälp att formulera en plan för att nå sina mål. Just nu besöker vi föreningar för att berätta för dem om möjligheten.

En kvinna i vinterkläder sitter på en rollator. Text i bilden Jag nådde mitt mål!

- Vi vill komma till föreningar eller få hjälp av dem att sprida information om SIP till medlemmar. Just nu besöker vi seniorer, förra veckan träffade vi en stor grupp i Pingstkyrkan i Örebro, säger Kristina Luhr, utvecklingsledare på Välfärd och folkhälsa.

Jag vill bo kvar hemma 

Kristina Luhr berättar om Birgitta som skadat sig i en fallolycka.

- Birgittas främsta målsättning är att komma hem och kunna bo kvar i sin bostad. Men när vi träffar henne på sjukhuset behöver hon hjälp med det mesta. 

- Ska Birgitta komma hem igen behöver hon träna så att hon kan gå när skadan läkt, men hon kan behöva hjälpmedel som en rollator och anpassningar i bostaden som en ramp.

En del är Birgitta ansvarig för, en del behöver hon hjälp med. Vårdcentralen pratar först med Birgitta och kallar sedan alla Birgittas vård- och omsorgskontakter till ett SIP-mötet på en tid då även Birgittas son kan vara med. Där pratar de om allt praktiskt som behöver ordnas för att Birgittas vardag hemma ska fungera och även om vårdbehoven. På mötet får hon:

  • veta vem som kan hjälpa henne med ansökan om bostadsanpassning så hon kan få en ramp
  • vårdcentralen tar på sig ansvaret för att göra ett anpassat träningsprogram och beställa en rollator
  • kommunens hemtjänst berättade hur de kan hjälpa Birgitta med praktiska saker som hygien, handla och leverera mat. 

De bestämmer också en ny tid för att utvärdera planen - helt enkelt att bocka av vad som är klart och sätta nya mål för Birgittas återhämtning.

- Det gick bra för Birgitta. Hon tränade på och går nu obehindrat med sin rollator. I början fick hon mycket hjälp men nu klarar hon det mesta av sina vardagsbestyr, säger Kristina. 

Kristina är utvecklingsledare och jobbar med SIP. Birgitta är påhittad för att illustrera hur en SIP kan gå till.

Vill din förening ha besök?

- Om du vill ha besök av oss så kommer vi gärna och träffar dina medlemmar, avslutar Kristina.

Kontakta oss

Kristina Luhr

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 april 2024