Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

På besök i Örebro län

Region Örebro län kan också ge vård till personer från andra landsting/regioner och till utländska personer. Vårdskyldighet och avgifter varierar beroende på vilket land patienten kommer ifrån.

Besökare från EU/EES som blir sjuka här får nödvändig vård, så att de inte ska behöva avbryta sin vistelse. För vård till vanlig patientavgift måste de visa giltigt EU-kort, i annat fall ska de betala hela vårdkostnaden.

Tillfälligt anställda från EU/EES i Sverige får nödvändig och planerad vård till vanlig patientavgift om de visar intyg från den svenska FK.

Utlandssvenskar utanför EU/EES betalar vanlig patientavgift för akut vård. För planerad vård är de fullt betalningsskyldiga om de bor i västvärlden. För övriga länder gäller delvis subventionerad vård.

Personer från länder uanför EU/EES är fullt betalningsskyldiga för akut och planerad vård, såväl barn som vuxna. Vi utgår från att utlänningar som söker vård har tillstånd att vistas i Sverige. Oftast krävs visum och efter tre månader uppehållstillstånd. Besökare, turister, tillfälligt arbetande, studerande, personer på sommarferier etc. ska alltså betala full vårdkostnad. Det finns sjukvårdsavtal med några få länder om rätt till subventionerad akutvård.

Om gömda och andra som saknar tillstånd

Vuxna personer som håller sig gömda eller som vistas här olagligt får vård som inte kan vänta. Samma avgifter som för asylsökande, det vill säga 50 kr för läkarbesök i primärvård och specialistvård efter remiss eller tandvård. Utifrån de uppgifter som personen lämnar ska vårdenheten bedöma om personen hör till gruppen gömd eller tillståndslös.

Vid förskrivning av läkemedel inom läkemedelsförmånen till tillståndslösa märks receptets doseringsfält med
”UTill – faktureras Region Örebro län”.
Sker förskrivningen elektroniskt måste specifikt apotek anges för uthämtning. Se även http://www.regionorebrolan.se/lakemedelssubvention
 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 29 november 2016

Innehållsansvarig: Gabriel Stenström

Publicerad av Carl Olsson

Mer information