Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Tillståndslösa - patienter utan tillstånd att vara i Sverige

Personer som saknar tillstånd att vistas i landet och som vistas här stadigvarande räknas som tillståndslösa.

Patienter från ett EU-land kan i undantagsfall räknas som tillståndslösa. För det krävs att patienten själv anger att den vistas illegalt i Sverige och att vårdgivaren bedömer att det är rimligt att patienten kan ha varit i landet mer än tre månader. I dessa fall bör avgiftssamordnare på Regionkansliet kontaktas för rådgivning.

Vilken vård har patienten rätt att få?
Tillståndslösa har samma rätt till vård som asylsökande.

Tillståndslösa ska informeras om möjligheten att få en hälsoundersökning. En sådan undersökning ska erbjudas en gång under personens vistelse i Sverige. Skyldigheten att erbjuda hälsoundersökning gäller endast när personen uppsöker vården. Hänvisa patienten till Asyl- och invandrarhälsan för hälsoundersökning.

Vad ska patienten betala för vården?
Tillståndslösa ska betala samma avgifter som asylsökande.

Om identifiering:
Regler för patientsäkerhet, sekretess och integritet omfattar alla. Därför bör även personer som vistas här utan tillstånd om möjligt legitimera sig. Ett informationsblad med notering om reservnummer till tillståndslösa som söker vård finns på regionens intranät. (Sök på "Information till utländska patienter bosatta utanför EU")

Tanken är att mottagningen skriver ut bladet och lämnar över det till patienten. Informationsbladet finns översatt till ett flertal språk. för att underlätta att patienten lämnar rätt uppgifter. Beställ tolk om det behövs.

Om recept:
Recept för tillståndslösa ska märkas "UTill".

Resor till och från vården:
Tillståndslösa har samma rätt till ersättning för resor till och från vården som länsbor förutom följande undantag:
- Avgiften för resa med sjukresefordon är 40 kronor per enkel resa.
- Högkostnadsskyddet för sjukresor gäller ej
- För tillståndslösa som har medicinskt behov gäller att enbart personal kan beställa sjukresefordon. Detta beror på att det inte är möjligt att registrera intyg för tillståndslösa.

Övrig information:
Vi utgår från att personer som vistas här i landet är här lagligt, det vill säga har visum eller uppehållstillstånd eller i övrigt har rätt att vistas här medan ansökan prövas. Om personen uppger att den är här utan tillstånd ska en bedömning göras om uppgiften är trovärdig.

Har personen tidigare sökt asyl och fått avslag, men har kvar ett giltigt LMA-kort omfattas personen av mottagningssystemet för asylsökande och är således inte tillståndslös.

Söker personen uppehållstillstånd och får vara här i Sverige under tiden som ansökan prövas är vistelsen laglig och personen är inte tillståndslös.

Kostnadsansvaret för en patient som remitterats av medicinska skäl till ett annat vårdlandsting därför att vården inte kan ges i det landsting där skadan eller sjukdomen uppkom vilar på det remitterande landstinget.

Exempel på personer som vistas i Sverige utan tillstånd:
- en tidigare asylsökande som fått avslag på asylansökan och som håller sig undan avvisning
- en tidigare avvisad som rest in i Sverige igen
- en person som arbetar här utan att ha sökt nödvändiga tillstånd
- en person som stannat kvar när visumet gått ut
- en anhörig som fått avslag på ansökan om uppehållstillstånd och som stannar kvar här


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 13 november 2019

Innehållsansvarig: Gabriel Stenström

Publicerad av Gabriel Stenström

Registrering i journalsystem

NCS

Information om hur registrering ska göras i NCS finns i dokumentet "Gömda och tillståndslösa personer, registrering i NCS Cross" som finns på intranätet.

IMX

Öppen vård
Sluten vård

Information från Socialstyrelsen