Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Dosförpackade läkemedel


Dosförpackade läkemedel är ett alternativ för patienter med stabil och regelbunden medicinering som inte själva kan klara av sin läkemedelshantering.
All förskrivning sker i Pascal, och ska alltid journalföras i patientens journal.
Det finns riktlinjer för dosdispenserade läkemedel, se länk. Syftet med riktlinjerna är att skapa en säker överföring av ordinationer och information mellan olika vårdformer.

 

Region Örebro län har tillsammans med övriga landsting och regioner i 7-klövern (Värmland, Västmanland, Dalarna, Sörmland, Gävleborg, Uppsala) upphandlat dostjänsten av Apotekstjänst. En ny upphandling pågår och tills den är slutförd fortsätter regionen tills vidare med Apotekstjänst som leverantör.

Kommunerna ansvarar för avtal med leverantören om direktleveranser till boenden och hemtjänstgrupper.

Nyhet!

Tilläggspåsar vid nyinsättning av läkemedel i dospåsarna


Vi akut behov av nya dospåsar innan nästa ordinarie leverans, så tillverkar dosapoteket en ny dosrulle i form av;
• tilläggspåsar - som komplement till de ordinarie dospåsarna, vid enbart nyinsättning av läkemedel.
• ersättningspåsar - som ersättning till de ordinarie dospåsarna, vid utsättning eller dosjustering.


Förutsättning är att förskrivningen akutmarkeras före kl. 13.00 dag 1, så levereras den nya rullen till boendet/utlämningsstället dag 2 och med första dostillfälle dag 3.

Förteckning recept (tidigare dosrecept)

Dosreceptet upphörde enligt beslut av Läkemedelsverket att gälla som recepthandling den 1 januari 2017, och som följd av detta ändrades namnet till "Förteckning recept".

Förteckning recept är patientens kopia motsvarande "Mina sparade recept". För vården finns ordinationshandlingen som skrivs ut via Pascal.

Om en ordination inte kan ske i Pascal ska istället ett elektroniskt recept skrivas med en tydlig kommentar om att läkemedlet ska dosdispenseras (dvs. produceras i dospåsarna).

Avvikelser

Det är viktigt att kvaliteten i dostjänsten följs upp, därför är det av stort värde att avvikelser rapporteras till Apotekstjänst via det elektroniska formuläret på deras hemsida. 

Avvikelsen rapporteras också i det egna avvikelsesystemet.


 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 3 december 2018

Innehållsansvarig: Anna Thörn

Publicerad av Anna Thörn

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/dos

Kontakt

Dosapoteket, Apotekstjänst

www.apotekstjanst.se
Kundservice måndag-fredag 8-17
010 - 221 69 70
Direktnr förskrivare:
08-766 79 37
Fax 08-766 79 17

Region Örebro län 

Anna Thörn, receptarie,
Läkemedelscentrum

Erik Svantesson, läkemedelscontroller,
Läkemedelscentrum