Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Suicidprevention

I Örebro län pågår ett arbete för en bred samverkan kring självmordsförebyggande arbete.

 

Äldres psykiska hälsa - öppen föreläsning 10 september

I samband med suicidpreventiva dagen håller vi en föreläsning om äldres psykiska hälsa. Föreläsningen är klockan 13.30-18.00 i Wilandersalen på USÖ i Örebro samt länkas till föreläsningssalarna på Lindesberg och Karlskoga lasarett.

Programmet för dagen är inte helt klart men bland föreläsarna finns bland annat Susanne Rolfner Suvanto som är regeringens särskilda utredare kring äldres psykiska hälsa. Detaljerat program kommer under augusti.

Mer information om den här och psykiatrins övriga öppna föreläsningar hittar du här.

Klicka här eller på bilden för att läsa programmet (PDF).


 

Riksdagen beslutade 2008 om ett handlingsprogram med nio strategiska åtgärdsområden för att minska antalet självmord i landet. Motsvarande arbete pågår även globalt där Världshälsoorganisationen (WHO) satte som mål 2013 att antalet suicid i medlemsländerna ska minska med minst tio procent till 2020. Sedan maj 2015 har Folkhälsomyndigheten i uppdrag att samordna det suicidpreventiva arbetet i landet.

I september 2016 fattade regionstyrelsen inriktningsbeslutet att stödja vår framarbetade handlingsplan för Suicidprevention och minskad psykisk ohälsa. En tjänst som regional samordnare inrättades och riktade medel avsattes både för ökad tillgänglighet i psykiatrin och för kunskapsstärkande insatser i samarbete vård och samhälle. 

Att arbeta för att minska antalet självmord i samhället är en viktig uppgift för flera samhällsaktörer. Inom sjukvården har man ett särskilt ansvar att lära sig att förstå och tolka de signaler som en suicidbenägen patient sänder ut och veta vad man ska göra.

Inom hälso- och sjukvården i Region Örebro län finns ett gemensamt vårdprogram för vård av suicidnära patienter; ett viktigt styrdokument för den personal som kommer i kontakt med patienter som är suicidnära.

På den här sidan kan du hitta information om det suicidpreventiva arbete som pågår i Region Örebro län och också hitta materiel för att få ökad kunskap inom området. 

 

Du kan också följa vårt arbete via Facebook under namnet ”Skydd för livet”Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 17 juni 2019

Innehållsansvarig: Agneta Westman

Publicerad av Camilla Boström

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/suicidprevention

Kontakt

Agneta Westman
Regional samordnare för Suicidprevention för Örebro län

Processgruppen fortsätter arbetet i sina respektive ansvarsområden. 
Monica Winnberg Buhr - SPES och Brukarsamverkan
Maja Blom - kommunikation  och information
Tabita Sellin Jönsson - vårdprogram och forskning