Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Handeksem

Bakgrund
Handeksem är vanligt förekommande. Man räknar med att årsprevalensen hos vuxna är 10 %. Handeksem förekommer även hos barn. Handeksemsjukdom är vanligare hos kvinnor och i yngre åldersgrupper (< 40 år). Konsekvenser av handeksem är ökad konsumtion av sjukvård och läkemedel, mer frekventa sjukskrivningar och tätare arbetsbyten. Den hälsorelaterade livskvaliteten är också sänkt. Prognosen vid handeksem anses vara dålig. Nyare undersökningar talar dock för att en tidig diagnos, behandling och intervention för att minska skadlig hudexponering förbättrar prognosen.

Riskfaktorer
De största riskfaktorerna för att utveckla handeksemsjukdom är:
• Atopiskt eksem där det föreligger en nedsatt barriärfunktion och därmed en sänkt tolerans för hudskadande faktorer (ex. vatten, rengöringsmedel, reaktiva kemikalier, livsmedel, damm, friktion, kyla)
• Våtarbete – arbete/sysselsättning med frekvent kontakt med vatten och andra hudskadande ämnen eller produkter (ex. frisörer, inom restaurangyrken, hälso- och sjukvård, kemisk industri, smutsiga yrken med mycket rengöring, hushållsarbete)
• Kontaktallergi – främst metaller (nickel), konserveringsämnen, parfymämnen

Handläggning
Anamnesen vid utredning av handeksem bör omfatta kartläggning av hudexponeringen för skadliga faktorer (ex. yrke, fritid, stressmoment), om det förekommit reaktioner på metaller och kosmetika-hudvårdsprodukter och andra försämrande faktorer. Vidare bör sjukdomsduration och eventuellt atopiskt eksem efterfrågas.

Behandling
Behandlingen syftar till att dämpa inflammationen, återställa barriären med fetter (mjukgörare) samt till att identifiera och reducera hudexponeringen för skadliga faktorer.
• Råd om preventiva åtgärder såsom användning av skyddshandskar
• Behandling med grupp III steroid i nedtrappning. Enstaka fall kan behöva underhållsbehandling 2 ggr per vecka under längre tid. Till mindre barn kan grupp II steroid provas.
• Vid klinisk misstanke om bakteriell infektion tas odling och antibiotika ges per oralt

Primärvårdens åtagande
Milt till måttligt handeksem där förmodad orsak är känd. Enklare fall av handeksem bör med denna behandlingsstrategi läka inom 2-3 månader. Vid behov kan kortare sjukskrivning vara till nytta för att förbättra förutsättningen för återhämtning av hudens barriärfunktion.

Indikationer för remiss
Nytillkommet handeksem som inte läker ut på 2-3 månader eller snabbt recidiverar
Om handeksemet ger generell spridning av eksem på kroppen
Om handeksemet leder till längre sjukskrivning
Om handeksemet medför konsekvenser såsom arbetsbyte
Handeksem som ej läker ut ska remitteras för allergiutredning med epikutantestning (”lapptest”)

2010 05 31
Magnus Lindberg

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 6 mars 2012

Innehållsansvarig: Sven Röstlund