Logo for the website Logo for the website

Tandvård i Region Örebro län

Region Örebro län ansvarar för att länets invånare har tillgång till en god och jämlik tandvård.

Tandvård för barn och unga

Du som är folkbokförd i Sverige har rätt att få tandvård utan kostnad till och med den sista december det år du fyller 23, oavsett om man väljer Folktandvården eller privat vårdgivare. 

Tandvård för vuxna

Från det år du fyller 24 får du betala en stor del av tandvården själv. Du kan få ekonomiskt stöd från staten om du går till en tandläkare eller tandhygienist som är ansluten till Försäkringskassan. Det finns ett statligt tandvårdsstöd som innehåller både ett allmänt tandvårdsbidrag och ett högkostnadsskydd.

Tandvård till samma avgift som sjukvård

Vuxna med särskilda behov kan i vissa fall få tandvård till samma avgift som hälso- och sjukvård. Det kan vara tandvård i samband med sjukdom eller tandvård om du har ett stort behov av vård och omsorg i det dagliga livet.

Asylsökande

Asylsökande barn som inte fyllt 18 år har rätt till kostnadsfri och regelbunden tandvård. Mellan 18 och 23 år har du som är asylsökande rätt till kostnadsfri akut tandvård och tandvård som inte kan vänta.

När du fyllt 24 år har du rätt till akut tandvård och tandvård som inte kan vänta. Du betalar då 50 kr i patientavgift varje gång du besöker tandvården.  

Contacts

Tandvårdsenheten Region Örebro län

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, April 28, 2021