Logo for the website Logo for the website

[Missing text '/views/pressreleasepage/index/Event' for 'English']

[Missing text '/views/pressreleasepage/index/event' for 'English']: Trafikolycka

[Missing text '/views/pressreleasepage/index/eventTime' for 'English']: 7/20/2021 5:30:00 PM

[Missing text '/views/pressreleasepage/index/typeOfEvent' for 'English']

[Missing text '/views/pressreleasepage/index/typeOfEvent' for 'English']: Bilolycka

[Missing text '/views/pressreleasepage/index/amountToHospital' for 'English']

[Missing text '/views/pressreleasepage/index/hospital' for 'English']: Universitetssjukhuset Örebro

[Missing text '/views/pressreleasepage/index/total' for 'English']: 3

[Missing text '/views/pressreleasepage/index/children' for 'English']: 1

[Missing text '/views/pressreleasepage/index/conditionOfPatient' for 'English']

[Missing text '/views/pressreleasepage/index/good' for 'English']: 2

[Missing text '/views/pressreleasepage/index/serious' for 'English']: 1

[Missing text '/views/pressreleasepage/index/comment' for 'English']: Barnet vårdades på intensivvårdsavdelningen på USÖ innan det på natten flyttades till Karolinska sjukhuset

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, July 21, 2021