Logo for the website Logo for the website

Föreningsbidrag till de länsövergripande funktionshinderorganisationer

Region Örebro län ger bidrag till organisationer som genom sin verksamhet arbetar för att ge människor möjlighet att påverka sina egna villkor och samhällets utveckling.

Region Örebro län ger bidrag till dessa organisationer för deras intressepolitiska verksamhet. Bidraget är avsett att vara ett stöd för funktionshinderrörelsen att nå målet, full delaktighet och jämlikhet.

Den intressepolitiska inriktningen och verksamheten ska bekräftas i organisationens stadgar och verksamhetsberättelse.

Det finns också möjlighet att ansöka om bidrag för projekt som föreningen planerar att genomföra.

Mer information om föreningsbidrag och projektbidrag kan du läsa i dokumentet, Riktlinjer för verksamhetsbidrag.

Sista ansökningsdag

För föreningsbidrag och för projektansökan är den 1 augusti sista ansökningsdag.

Ansökan ska gälla bidrag för nästa år.

Åge Sollien

Funktionshinderkonsulent

Postadress

Centrala diariet
Region Örebro län
Box 1613
701 16 Örebro

Did the content help you?

Last updated: Friday, June 10, 2022

Read more about Stöd, bidrag och fonder till dig med en funktionsnedsättning