Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Karriärstöd inom forskning

Inom Region Örebro län har vi många medarbetare med forskarkompetens. Med ett aktivt utvecklingsarbete har vi som mål att det ska bli en ökande andel de närmaste åren.

Vi erbjuder möjligheterna

Hos oss är det naturligt att kombinera klinisk verksamhet och forskarutbildning tidigt under karriären. ALF-medel finns att söka för doktorander med legitimerat vårdyrke och akademisk examen såsom läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, psykolog. Region Örebro län och Örebro universitet samverkar kring forskning och utbildning och har gemensamt tagit fram ett förordnandeprogram som sträcker sig från doktorand till docent.

Tydliga karriärvägar for forskare

Efter disputation finns sökbara postdoc-förordnanden med såväl forskningstid som kompetensutveckling. Det finns interna anslag att söka för att finansiera sin forskning samt stöd för att söka externa anslag och att planera och genomföra kliniska studier.

Den kliniska forskningen är en ledande anledning till att personer med legitimerat vårdyrke och akademisk examen väljer att bli medarbetare inom vår regions hälso- och sjukvård. Tillsammans med Örebro universitet utvecklas nya tjänstestrukturer för att kunna kombinera klinisk tjänstgöring med forskning. 

Karriärstöd för forskare inom Region Örebro län  

Region Örebro län arbetar för att stimulera, främja, och uppmuntra fler medarbetare att följa en karriär inom klinisk forskning. Regionens Karriärstöd för forskare syftar till att fler medarbetare ska känna till och söka sig till de olika karriärmöjligheter som finns inom regionen, samt att fler forskare inom regionen ska uppnå docentur. Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC) utgör ett nav i karriärstödet i form av en arena för vetenskapligt utbyte och utveckling.

Nedan har vi samlat information om regionens karriärstöd i form av finansieringsmöjligheter, kurser och utbildningar, samt seminarier och nätverk.

Finansiering – medel och tid för forskning

I regionen finns ett flertal olika finansieringsmöjligheter för forskning, med möjlighet att söka utifrån din akademiska examen. Här har vi samlat information om forskningsfinansiering.

Kurser och utbildningar

Regionen är involverad i en rad kurser och utbildningar inom bland annat forskningsmetodik, kliniska prövningar, vetenskapligt förhållningssätt och forskarutbildning. Här har vi samlat information om kurser och utbildningar.

Forskningsseminarier och nätverk

Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC) arrangerar kontinuerligt forskningsseminarier och driver nätverk för forskare, doktorander och forskningsintresserade medarbetare i regionen. Här har vi samlat information nätverk och seminarieverksamheter.

Internationalisering

Regionen uppmuntrar forskare till internationella kunskapsutbyten och samarbeten

Forskningsstöd och karriärstöd vid Örebro universitet

Forskningsstöd vid Örebro Universitet ger doktorander och forskare stöd under hela forskningsprocessen.

Junior Faculty syftar till att ge stöd till karriärutveckling för unga forskare, organiserar aktiviteter som främjar forskning och utbildning, och riktar sig till juniora forskare vid eller med affiliering till Örebro universitet.

Akademiska titlar – att bli forskare

För att bli forskare behöver du genomföra en fyraårig forskarutbildning på heltid vid ett universitet. Som anställd vid Region Örebro län finns möjlighet att genomföra forskarutbildningen på halvfart inom ramen för din anställning i Region Örebro län. Du kan disputera och ta examen som medicine doktor eller filosofie doktor. Läs mer på Örebro universitets hemsida om behörighet och att söka utbildning på forskarnivå.

Docent är en pedagogisk akademisk titel som innebär en vetenskaplig och pedagogisk kompetens som klart översiger kompetensnivån för en doktorsexamen. Läs mer om Örebro universitets riktlinjer för docentur.

Som anställd i Region Örebro län kan du söka en adjungerad professur vid Örebro universitet. Som professor vid Örebro universitet kan du ha en förenad anställning i Region Örebro län med kliniskt uppdrag. Läs mer om Örebro universitets anställningsordning.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 november 2023