Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Arbeta med forskningsstöd

För medarbetare inom Region Örebro län som är intresserade av att arbeta och fördjupa sin kunskap om klinisk forskning erbjuder Region Örebro län tillsammans med Örebro universitet akademiska uppdragsutbildningar inom klinisk forskning. Kurserna anordnas via Örebro Universitet och kan med fördel läsas individuellt eller kombineras som del i vidareutbildning med möjlighet att ansöka om magisterexamen i t.ex. medicin eller omvårdnadsvetenskap.

Kurser

Introduktionskurs i klinisk forskning (7,5hp). Kursen riktar sig till dig som arbetar inom regionen som sjuksköterska, biomedicinsk analytiker, fysioterapeut eller innehar motsvarande yrkesexamen med intresse att påbörja en karriär inom forskning. 

Klinisk forskning och prövning i praktiken (15hp). Kursen riktar sig till dig som redan jobbat en tid som forskningsstödjande personal.

Utbildningar i Good Clinical Practice

Utbildningar i kliniska prövningar Good Clinical Practice (GPC) arrangeras av Enheten för kliniska studier, Region Örebro län, och riktar sig till prövningsteam, prövare, forskare, forskningssköterskor samt andra som arbetar med eller är intresserade av kliniska prövningar.

Nätverk för forskningsstödjande personal

Som forskningsstödjande medarbetare inom Region Örebro län finns även stöd att tillgå i form av ett etablerat nätverk för forskningsstödjande personal. Nätverket träffas en gång i månaden för att sprida information och diskutera olika teman, ibland kombinerat med ett studiebesök. I nätverket ingår exempelvis forskningssjuksköterskor, FoU-ansvariga, administratörer och forskningssamordnare med flera.

För mer information om ovanstående kurser och nätverket kontakta:

Anna Axelsson

Projektledare vid staben för forskning och utbildning

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 november 2023