Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

GCP-kurs 2 dagar 24-25 april 2024

GCP-kurs 2-dagar för prövningsteamet, prövare, forskningssköterskor samt andra som arbetar med eller är intresserade av kliniska prövningar.

Kursarrangör är Enheten för kliniska studier, Region Örebro län.

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med, kommer att arbeta med eller har intresse av kliniska prövningar. Kursen täcker det utbildningskrav inom GCP, Good Clinical Practice, som ställs på prövare och forskningssköterskor. Leder till certifikat.

Nästa utbildningstillfälle sker 24-25 april 2024, via utbildningsportalen  (PingPong).

Kursen är kostnadsfri för anställda inom Region Örebro län och Örebro Universitet. För externa deltagare är kursavgiften 3250 kr. Kursmaterial och fika ingår.

För kursdeltagare som uteblir utan att avboka faktureras hela kursavgiften, för både interna och externa deltagare.

GCP-kurs halvdag 10 april 2024

Kräver tidigare erfarenhet av GCP, repetition för de som behöver aktuellt certifikat.

Kursarrangör är Enheten för kliniska studier, Region Örebro län.

Kursen är kostnadsfri för anställda inom Region Örebro län och Örebro Universitet. För externa deltagare är kursavgiften 1100 kr. Kursmaterial och fika ingår.

För kursdeltagare som uteblir utan att avboka faktureras hela kursavgiften, för både interna och externa deltagare.

Nästa utbildningstillfälle sker 10 april 2024, anmälan  senast 3 april 2024  utbildningsportalen (PingPong).

Verksamhetschefsutbildning kring klinisk forskning, utbildning och innovation

Region Örebro Län erbjuder återkommande utbildning för verksamhetschefer kring klinisk forskning, utbildning och innovation. Utbildningen är obligatorisk och innehåller utbildningsmaterial framtaget från Läkemedelsverket blandat med lokala rutiner och processer. 

För ytterligare kontakt: omradet.fou@regionorebrolan.se

För övriga regioner finns möjlighet att få en kortare version av utbildningen i form utav Läkemedelsverkets utbildningsmaterial utan regionspecifika inslag. Utbildningen är då på ca. 4h, mer information kring denna del inhämtas via Enheten för kliniska studier 

 

GCP beställningskurser

1-dags GCP-kurs

En hel dags föreläsning, passar även nybörjare. Ger certifikat.

Introduktion i GCP

Kort introduktion till GCP och övriga regelverk. Kan även ges på engelska. Ger inget certifikat.

För beställning av klinikanpassad kurs, kontakta Åsa Kälvesten

 

 

07
oktober
2024

GCP-kurs halvdag

måndag 07 oktober 2024

16
oktober
2024

GCP 2 dagarskurs

onsdag 16 oktober - torsdag 17 oktober 2024

Avdelningen för kliniska prövningar

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 17 maj 2024