Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Kurser och utbildningar

Region Örebro län erbjuder, i egen regi och i samarbete med Örebro universitet, kurser bland annat inom forskningsmetodik, kliniska prövningar och forskarutbildningskurser. Nedan har vi listat kurser utifrån kursens målgrupp.

Forskningsstöd och kliniska prövningar

Introduktionskurs i klinisk forskning (7,5hp). Kursen riktar sig till dig som är intresserad av en framtid som forskningssjuksköterska eller forskningsstödjande personal.

Klinisk forskning och prövning i praktiken (15hp). Kursen riktar sig till forskningsstödjande personal och forskare.

Good Clinical Practice (GCP). Utbildningar i kliniska prövningar arrangeras av Enheten för kliniska studier, Region Örebro län, och riktar sig till prövningsteam, prövare, forskare, forskningssjuksköterskor och andra som arbetar med eller är intresserade av kliniska prövningar. 

ST-läkare

Vetenskapligt förhållningssätt. Kursen erbjuds till ST-läkare och syftar till att ge kunskaper i vetenskapliga metoder, forskningsetiska principer och granskning av medicinsk forskning. 

Doktorand

För doktorander erbjuds forskarutbildningskurser och forskarskolor vid Örebro universitet och andra universitet. Exempel på forskarutbildningskurser som Region Örebro län är involveradmedverkar i:

Disputerad

Här listas kurser och utbildningar som riktar sig till disputerade forskare, med sikte på vidare akademisk meritering som docent.

  • Högskolepedagogiskt centrum vid Örebro universitet erbjuder ett brett utbud av kurser inom högskolepedagogik och forskarhandledning.
  • Research ethics for researchers in medicine riktar sig till disputerade forskare med syfte att ge ökade kunskaper om forskningsetik och god forskningssed. Kursen är ett gemensamt initiativ från de sju medicinska fakulteterna i Sverige.
  • Docentskolan syftar till att underlätta forskares karriärväg i postdoc-perioden och arrangeras i samarbete mellan Region Örebro län och Örebro universitet. Håll utkik efter inbjudan i kalender och e-postutskick.

Verksamhetsförlagd utbildning

Inom Region Örebro län finns även många möjligheter till utbildning och praktik. Vi bedriver verksamhetsförlagd utbildning inom en mängd olika vårdutbildningar och också arbetsplatsförlagt lärande för blivande undersköterskor och skötare.

Mer information hittar du här! 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 november 2023