Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Forskningssamarbeten

Samverkan är en viktig del forskningsarbetet och Region Örebro läns forsknings- och innovationsstrategi lyfter fram patientmedverkan i forskningen för att ta tillvara patienternas kunskap och erfarenhet.

Forskning, Campus USÖ

Samverkan inom forskning och innovation

Samverkan är en viktig del forskningsarbetet och Region Örebro läns forsknings- och innovationsstrategi lyfter fram patientmedverkan i forskningen för att ta tillvara patienternas kunskap och erfarenhet.

För att ytterligare stärka utvecklingen av universitetssjukvården är ett fördjupat samarbete med Örebro universitet, andra lärosäten, kommuner, samverkande sjukvårdshuvudmän och näringsliv nödvändigt.

Samverkan sker också mellan akademin och vården, framför allt genom samarbetet med Örebro universitet. Vi har många samarbeten nationellt och internationellt med andra lärosäten och vårdgivare och arbetar ständigt för att nå ännu fler samarbeten med syfte att utveckla den kliniska forskningen och sjukvården för våra medborgare.

Forskningssamarbeten

Vi har många forskningsstudier som pågår inom Region Örebro län och du kan läsa mer om dessa i vår projektdatabas som är öppen för alla.

Region Örebro län är i hög grad en integrerad del i det omgivande samhället. Vi driver flera nationella forskningsfaciliteter och genom nära samverkan med andra lärosäten och vårdgivare, civilsamhället, innovationssystemet och näringslivet sprider vi våra forskningsresultat.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 maj 2020