Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

AT-läkare

Om du väljer att göra din allmäntjänstgöring som läkare i Region Örebro län kan vi erbjuda både spets och bredd. Från Sveriges bästa universitetssjukhus till våra mindre akutsjukhus.

Läkare, USÖ, Namnbricka, sjukhuskläder, stetoskop

Vi arbetar för att ge dig en allmäntjänstgöring av högsta kvalitet. Vi tar in cirka 25 AT-läkare per halvår. AT-blocken omfattar 21 månader och startar första veckan i mars och första veckan i september. Du gör din AT med bas på något av regionens tre sjukhus – i Örebro, Karlskoga eller Lindesberg. 

Vi erbjuder

  • Särskilda AT-block med inriktning mot forskning eller pedagogik.
  • Fortlöpande kvalitetsuppföljning av utbildningen.
  • Gemensam introduktionsvecka för alla AT-läkare i länet med fokus på den akut sjuka patienten.
  • Seminarieprogram speciellt riktade till AT-läkare utifrån målbeskrivningens krav.
  • Personlig handledare på varje placering.
  • Teoretisk utbildning under varje tjänstgöringsavsnitt.
  • Möjlighet att gå basgruppshandledarutbildning vid Örebro universitet och vara basgruppshandledare.

Så söker du

I slutet av januari kommer annonsen ut för ansökan till tjänsterna med start i september. I slutet av augusti kommer annonsen ut för de tjänster som startar i mars året efter.

Sök tjänsterna under Lediga jobb.

I regionen har vi en gemensam ansökan till alla våra tre sjukhus. Om du vill kan du prioritera ett av våra sjukhus i din ansökan.

För att kunna söka AT hos oss krävs svensk läkarexamen eller godkännande av Socialstyrelsen att göra AT samt svenska motsvarande nivå C1 på europarådets skala.

Utbildad utomlands?

Är du läkare med en utländsk examen ska du vända dig till Socialstyrelsen för att få din utbildning prövad. 

Läs mer under Utbildad utomlands.

Fortsätt karriären hos oss

Efter AT erbjuder vi stora möjligheter för dig att göra din specialisttjänstgöring. Vi har en välplanerad verksamhet med startseminarier för ST-läkare och deras handledare där grunden läggs för en målstyrd ST av hög kvalitet.

Läs mer om vår erbjudande till ST-läkare.

Kontakter

AT-ledningsgruppen

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 september 2021